Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
42
  
 
SQW0024 
Pregătiri 
Pregătiri 
 
Utilizarea meniului [Setup] (Configurare) 
 
Pentru detalii privind selectarea setărilor meniului [Setup] (Configurare), consultaţi 
(→31)
 
 
[Travel Date] (Data călătoriei) 
Dacă setaţi programul călătoriei şi înregistraţi imaginile, va fi înregistrată ziua călătoriei în care a fost 
realizată imaginea. 
 
„
 
[Travel Setup] (Configurare călătorie): 
Setări: [SET]/[OFF] (Setare/Dezactivare ) 
1
 
Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta [Travel Setup] (Configurare călătorie) 
şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) 
2
 
Utilizaţi ▲▼ pentru a selecta [SET] (Setare) şi apăsaţi [MENU/SET] 
(Meniu/Setare) 
3
 
Utilizaţi ▲▼◄► pentru a selecta data plecării şi apăsaţi [MENU/SET] 
(Meniu/Setare) 
4
 
Utilizaţi ▲▼◄► pentru a seta data revenirii şi apăsaţi [MENU/SET] 
(Meniu/Setare) 
 
„
 
Pentru a înregistra [Location] (Locaţie) 
După ce setaţi [Travel Setup] (Configurare călătorie), puteţi seta locaţia. 
 Selectaţi [Location] (Locaţie) în etapa 
1
 de mai sus şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare). 
 Utilizaţi 
▲▼
 pentru a selecta [SET] (Setare) şi apăsaţi [MENU/SET] (Meniu/Setare) 
 Introduceţi locaţia (Introducerea textului 
(→52)
 
● 
Pentru a tipări [Location] (Locaţie) sau numărul de zile care s-au scurs, utilizaţi [Text Stamp] 
(Imprimare text) sau tipăriţi utilizând software-ul „PHOTOfunSTUDIO” de pe DVDul furnizat. 
● 
Data călătoriei este calculată din data de plecare setată şi data setată în ceasul camerei. 
Când destinaţia este setată în [World Time] (Fus orar), zilele scurse sunt calculate pe baza orei 
destinaţiei locale. 
● 
Când [Travel Setup] (Configurare călătorie) este setată la [OFF] (Dezactivare), numărul de zile 
scurse nu este înregistrat. Nu este afişat chiar dacă [Travel Setup] (Configurare călătorie) este setat 
la [SET] (Setare) după înregistrare. 
● 
[Travel Setup] (Configurare călătorie) este anulată automat dacă data curentă este ulterioară datei 
de revenire. 
● 
[Travel Date] (Data călătoriei) nu se poate înregistra pentru imagini video AVCHD. 
● 
[Location] (Locaţie) nu se poate înregistra la realizarea imaginilor video. 
 
 
[Wi-Fi] 
Setări: [Wi-Fi Function] (Funcţia WI-FI)/[Wi-Fi Setup] (Configurare Wi-Fi) 
Configuraţi setările necesare pentru funcţia Wi-Fi. 
(→227, 272)