Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
 
6
  
 
SQW0024 
Cuprins 
Setări de calitate imagini şi culori 
█ 
Ajustarea calităţii imaginii  
prin adăugarea unui efect ([Photo Style]  
(Stil foto)) ................................................... 100 
█ 
Ajustarea porţiunilor  
luminoase/întunecate [Highlight Shadow] 
(Evidenţiere umbră) .................................. 102 
█ 
Ajustarea balansului de alb ..................... 103 
█ 
Setarea calităţii şi a rezoluţiei imaginii ... 107 
Setarea raportului dimensiunilor  
imaginilor statice...................................... 107 
Setarea rezoluţiei imaginii ....................... 108 
Setarea ratei de comprimare  
a imaginilor ([Quality] (Calitate)) .............. 109 
█ 
Utilizarea eficientă a funcţiilor  
de corectare a imaginii .............................111 
Corectarea contrastului şi a expunerii 
([i.Dynamic] (Control inteligent  
al domeniului dinamic)) ............................111 
Accentuarea aspectului de înaltă rezoluţie 
([i.Resolution] (Rezoluţie inteligentă)) ......111 
Combinarea imaginilor statice cu expuneri 
diferite ([HDR]) .........................................112 
Suprimarea zgomotului în cazul unei expuneri 
lungi ([Long Shtr NR] (Reducere zgomot de 
imagine pentru timp de expunere scurt))....113 
Setarea spaţiului de culoare.....................113
 
 
Ajustarea focalizării şi luminozităţii (expunere) 
█ 
Realizarea fotografiilor  
cu focalizare automată ............................  114 
Selectarea modului de focalizare 
(AFS/AFF/AFC) ....................................... 114 
Comutarea [AF Mode]  
(Mod de focalizare automată).................. 115 
Modificarea poziţiei şi dimensiunii  
zonei de focalizare automată................... 121 
Setarea metodei de focalizare preferate . 124 
█ 
Realizarea fotografiilor de aproape 
(înregistrare macro) .................................. 126 
Domeniu de focalizare............................. 126 
█ 
Realizarea fotografiilor  
cu focalizare manuală............................... 128 
MF Assist (Asistare focalizare manuală) . 131 
 
█ 
Realizarea fotografiilor prin blocarea 
focalizării şi/sau expunerii [AF/AE Lock] 
(Blocare focalizare automată/expunere 
automată)................................................... 133 
█ 
Realizarea fotografiilor  
cu compensare a expunerii ..................... 135 
█ 
Setarea sensibilităţii ISO.......................... 136 
Setarea limitei superioare  
a sensibilităţii ISO .................................... 137 
Setarea valorii incrementale  
a sensibilităţii ISO .................................... 138 
Extinderea setării ISO Sensitivity 
(Sensibilitate ISO).................................... 138 
█ 
Setarea modului de măsurare ................. 139
 
 
Setări pentru declanşator şi acţionare 
█ 
Setarea tipului de declanşator................. 140 
█ 
Selectarea unui mod de acţionare........... 141 
█ 
Funcţie rafală............................................. 142 
█ 
Înregistrarea în timpul  
modificării automate a expunerii  
([Auto Bracket] - (Încadrare automată)) .. 145 
█ 
Modificare automată a raportului de 
dimensiuni la realizarea imaginilor  
[Aspect Bracket] (Încadrare aspect) ....... 147 
█ 
Realizarea fotografiilor 
cu temporizatorul...................................... 148 
█ 
Înregistrarea imaginilor panoramice....... 150
 
 
 
 
 
 
 
 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard