Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
68
SQT0375 (LV)
Wi-Fi
Ar kameru uzņemtos attēlus un video var pārsūtīt arī uz datoru.
 
Pārsūtīšanas metode, un attēli, kurus var pārsūtīt
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
[Send Images While 
Recording] (Pārsūtīt 
ierakstīšanas procesā) 
(    69)
×
×
[Send Images Stored in 
the Camera] (Pārsūtīt kamerā 
esošos attēlus) (    69)
  [AVCHD] formātā ierakstītos video var pārsūtīt tikai tad, ja to izmērs 
nepārsniedz 4GB. 
Sagatavošanās
 •Ieslēdziet datoru
 •Pirms attēlu pārsūtīšanas, sagatavojiet datorā mapes, uz kurām sūtīsiet 
   attēlus.
 •Ja tiek mainīti darba grupas (workgroup) un datora standarta iestatījumi, 
   Jums ir jāmaina [PC Connection] (Datora savienojuma) iestatījumi šajā ierīcē.  
Lai izveidotu mapi attēlu saņemšanai
 •Izveidojiet datora lietotāja profilu (profila nosaukums (līdz 254 rakstzīmēm) un 
   paroli (līdz 32 rakstzīmēm)), izmantojot burtus un ciparus. Mēģinājums izveidot 
   mapi attēlu saņemšanai var neizdoties, ja izmantojat citas rakstzīmes. 
Attēlu pārsūtīšana uz datoru, izmantojot 
Wi-Fi funkciju
Veicot šo darbību pirmo reizi
Pēc tam, kad esat izvēlējušies [Yes] (Jā) 
2.solī (    67), atveras WEB 
pakalpojuma izvēles ekrāns.
1
Izmantojiet                 lai izvēlētos WEB pakalpojumus un nospiediet 
[MENU/SET] (Izvēlne/Iestatīt)
     
2
Pārbaudiet iestatījumus pārraides iestatījumu apstiprināšanas ekrānā 
un nospiediet [MENU/SET] (Izvēlne/Iestatīt)
 •Lai mainītu attēla pārraides iestatījumus, nospiediet [DISP.] taustiņu.
 •Pēc otrās izmantošanas reizes, attēli tiek sūtīti, izmantojot to pašu WEB 
   pakalpojumu un tos pašus attēlu pārsūtīšanas iestatījumus, ko izmantojāt 
   iepriekš. 
 
Sīkākai informācijai, skatiet “Paplašināto lietošanas instrukciju (PDF formātā)”.