Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 96
25
SQT0375 (LT)
Pagrindai
 Fotografavimas
 •Paspauskite[         ]mygtuką(   ), norint nustatyti fotografavimo tipo režimą į
   [     ]([Single]).
1
Įrašymo režimo pasirinkimas
 
• Kiekvieną kartą, kai jūs paspaudžiate [iA] mygtuką, įrašymo režimas bus 
perjungtas tarp      ir   /   /   /  .
[Intelligent Auto] režimas (→26)
Fotografuokite su automatiniais nustatymais.
[Program AE] režimas (→29)
Fotografuokite su automatiškai reguliuojamais diafragmos vertės 
ir užrakto greičio nustatymais.
[Aperture-Priority] režimas (→30)
Nustatykite diafragmą, tuomet fotografuokite.
[Shutter-Priority] režimas (→31)
Nustatykite užrakto greitį, tada fotografuokite.
[Manual Exposure] režimas (→32)
Atitinkamai nustatykite diafragmos vertę ir užrakto greitį ir Tada 
fotografuokite.
2
Reguliuokite fokusavimą, atsižvelgiant į subjektą 
 •Yra rodoma diafragmos vertė ir užrakto greitis. 
   (Jei diafragmos vertė ir užrakto greitis yra 
   rodomi raudonai, ir mirks, jūs nepasiekėte 
   tinkamos ekspozicijos, nebent jūs naudojate 
   blykstę.)
Paspauskite 
dalinai
Diafragmos vertė
Užrakto greitis
Fokusavimo rodymas
( (Kai fokusavimas yra 
sulygiuotas: apšviesta
Kai fokusavimas yra 
nesulygiuotas: mirksi)
Automatinio fokusavimo 
vieta
(Kai fokusavimas yra 
sulygiuotas: žalia)
3
Fotografuokite
Paspauskite 
iki galo
 
Kai fokusavimas yra nesulygiuotas, fokusavimo 
ekranas mirksi ir skamba pypsėjimas.
Kaip pagalba, naudokitės raudonai rodomu 
fokusavimo diapazonu.
Fokusavimo režimas