Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 8
Prehľad úvodných nastavení aplikácie Smartphone Connect
V tomto návode je všetko, čo potrebujete vedieť o úvodnom spustení aplikácie Smartphone Connect.
1
 Konfigurácia základne
V tomto kroku použijete jednu z prenosných jednotiek, ktorá je súčasťou vášho telefónneho systému, na
konfiguráciu základne s cieľom jej pripojenia k smerovaču bezdrôtovej siete. Vo väčšine prípadov je
potrebné postupovať podľa pokynov uvedených v časti „Typická konfigurácia (DHCP)”.
Pre vašu informáciu:
R Vopred skontrolujte, či sú základňa a smerovač bezdrôtovej siete zapnuté a či fungujú.
R Odporúčaná norma smerovača bezdrôtovej siete: IEEE 802.11g alebo IEEE 802.11n
Typická konfigurácia (DHCP)
1.
Použite jednu z prenosných jednotiek svojho telefónneho systému
a najprv stlačte MMenuN (pravé tlačidlo funkcií menu) a potom #523.
 
2.
Pomocou tlačidiel MDN alebo MCN zvoľte “Vyhľadať siete” a potom
stlačte MOKN.
R Základňa zobrazí zoznam dostupných bezdrôtových sietí vrátane ich
názvu SSID, nastavenie zabezpečenia a intenzitu bezdrôtového
signálu.
Vyhľadať siete
WPS (jednoduché nastav.)
Pripojiť
3.
Zvoľte SSID svojho smerovača bezdrôtovej siete a potom stlačte MOKN.
Siete Wi-Fi
4.
Potvrďte SSID a potom stlačte MOKN.
Názov siete
TBD
TBD
2
Inštalačná príručka aplikácie Smartphone Connect