Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 8
5.
Zadajte heslo potrebné na prístup k bezdrôtovej sieti a potom stlačte
MOKN.
Heslo
6.
Vyčkajte, pokým základňa nenadviaže spojenie so smerovačom
bezdrôtovej siete. Keď sa zobrazí “Pripojené k” a SSID vášho
smerovača bezdrôtovej siete, na záver stlačte M
N.
Nastavenie Wi-Fi
Pripojené k
Zjednodušená konfigurácia (WPS, DHCP)
Tento postup si vyžaduje smerovač bezdrôtovej siete, ktorý podporuje WPS. Ak smerovač bezdrôtovej siete
podporuje WPS, zaistite, aby bola táto funkcia zapnutá, a najskôr nájdite jeho tlačidlo WPS. Tlačidlo WPS je
obyčajne označené ako „WPS” alebo dvoma zahnutými šípkami.
1.
Použite jednu z prenosných jednotiek svojho telefónneho systému
a najprv stlačte MMenuN (pravé tlačidlo funkcií menu) a potom #523.
 
2.
Pomocou tlačidiel MDN alebo MCN zvoľte “WPS (jednoduché
nastav.)”
 a potom stlačte MOKN.
Pripojiť
Vyhľadať siete
WPS (jednoduché nastav.)
3.
Stlačte tlačidlo WPS na smerovači bezdrôtovej siete a potom MOKN na
prenosnej jednotke.
Nastavenie Wi-Fi
Stlačte tlač. WPS
na smerovači
4.
Vyčkajte, pokým základňa nenadviaže spojenie so smerovačom
bezdrôtovej siete. Keď sa zobrazí “Pripojené k” a SSID (názov
bezdrôtovej siete) vášho smerovača bezdrôtovej siete, na záver stlačte
M
N.
Nastavenie Wi-Fi
Pripojené k
3
Inštalačná príručka aplikácie Smartphone Connect
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug