Panasonic KX-PRW110FX Operating Guide

Page of 8
2
 Stiahnutie aplikácie Smartphone Connect
Po nakonfigurovaní Wi-Fi a sieťového nastavenia základne je všetko pripravené na stiahnutie aplikácie
Smartphone Connect. Túto aplikáciu si môžete stiahnuť priamo cez službu prenosu obsahu platformy
svojho smartfónu tak, že si vyhľadáte „Panasonic Smartphone Connect”. Informácie týkajúce sa stiahnutia
aplikácie nájdete aj na webovej stránke uvedenej nižšie.
Stránka podpory tohto výrobku na globálnej webovej stránke Panasonic
www.panasonic.net/pcc/support/tel/air
Informácie o využití aplikácie obsahuje Sprievodca aplikáciou Smartphone Connect, ktorý je k dispozícii na
stiahnutie na webovej stránke podpory.
Podporované zariadenia
R iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad a iPad mini (iOS 5.0 alebo novšie verzie)
R Zariadenia so systémom Android™ 4.0 alebo jeho novšou verziou
Informácie o funkčnosti
R Táto aplikácia nemusí správne fungovať v niektorom prostredí systému a závisí to od modelu smartfónu,
periférií pripojených k smartfónu a aplikácií nainštalovaných do smartfónu.
4
Inštalačná príručka aplikácie Smartphone Connect
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug