Panasonic DP-8020P Operating Guide

Page of 19
Mielõtt használatba venné a készüléket, kérjük olvassa el ezt a kezelési utasítást és
õrizze meg, mert a késõbbiekben is hasznára lehet, ha valaminek utána kíván nézni.
MEGJEGYZÉS: A jelen rövid ismertetõben jelölt oldalszám hivatkozások a
CD lemezen lévõ, a másoló és hálózati lapolvasó funkcióhoz
tartozó kezelési útmutatóban található oldalakat jelölik.
Tegyen eredeti(ke)t az ADF/
i-ADF (Automatikus Eredeti
Adagoló)-ba
Tegye az eredetit az üveglapra
(könyv)
Tegye az eredetit az üveglapra
(egylapos eredetik)
Nyomja meg bármelyik billentyût a
kezelõpanelen
Következõ lépés
Következõ lépés (alul)
A B C
5
Rövid ismertetõ
(A másoló funkcióhoz)
Digitális dokumentumkezelõ rendszerek
Típusszám:  
 DP-8020E / 8020P / 8016P
Tartalomjegyzék
Hasznos irodai funkciók ............................... 2
Táblázat a párhuzamosan használható
funkciókról .................................................... 2
Biztonsággal kapcsolatos információk ......... 3
Óvintézkedések ............................................ 6
 Az Ön biztonsága érdekében .................. 6
 Üzembe helyezés .................................... 8
 Kellékanyagok ......................................... 8
 Illegális másolatok ................................... 8
 Egyebek ................................................... 8
 Kezelés .................................................... 9
A készülék használatának áttekintése ....... 10
 A készülék használatának gyors áttekintése ... 10
       Papír betöltése .................................. 10
Problémamegoldás .................................... 11
 Festékpalack / elhasználtfesték-tartály
cseréje ................................................... 12
 Elakadt papír eltávolítása ...................... 12
 Felhasználói hibakódok (U kód) ............ 16
 Papírelakadás hibakódok (J kód) .......... 17
Magyar