Panasonic sc-en28 Operating Guide

Page of 8
 
Stimate client
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui produs. 
Înainte de a conecta, opera sau regla produsul, vă rugăm să citiţi 
instrucţiunile în totalitate. 
Vă rugăm să citiţi acest manual pentru a-l putea consulta pe viitor.  
 
 
 
Instrucţiuni de utilizare 
Sistem stereo cu CD 
Model 
SC-EN28
 
 
 
Aceste instrucţiuni sunt valabile pentru următoarele 
sisteme. 
Sistem SC-EN28 
Unitate principală SA-EN28 
Difuzoare SB-EN28 
 
Notă 
: 
Simbolul „EB“ de pe ambalaj indică Marea Britanie.  
 
Ghid de depanare 
 
Înainte de a apela la servicii de depanare, efectuaţi verificările de mai jos. Dacă aveţi dubii cu privire la oricare dintre punctele de verificare, 
sau dacă soluţiile indicate în diagramă nu rezolvă problema, luaţi legătura cu distribuitorul dumneavoastră pentru instrucţiuni.
 
 
Redarea nu este 
posibilă. 
• Discul nu este corect setat. 
• Discul este zgâriat sau murdar. (Se omit piese.) 
• S-a format umezeală pe obiectiv. Aşteptaţi circa 
o oră şi încercaţi din nou. 
Fişierele în 
format MP3 nu 
pot fi citite. 
• Redarea fişierelor MP3 ar putea să nu fie posibilă 
dacă aţi copiat un disc multi-sesiune care nu 
conţine date între sesiuni. 
• Când creaţi un disc multi-sesiune, este necesară 
închiderea sesiunii. 
• Cantitatea de date de pe disc este prea redusă. 
Setaţi cantitatea de date de pe disc astfel încât 
să fie mai mare decât circa 5 MB.  
Sunetele sunt 
neregulate, 
Inversate sau 
provin de la un 
singur difuzor. 
• Verificaţi conexiunile difuzoarelor. (
 pagina 2) 
Sunetul lipseşte 
sau volumul de 
paraziţii este 
foarte mare.  
• Paraziţii se pot produce la redarea fişierelor MP3, 
în cazul în care calitatea înregistrării este redusă. 
• Ţineţi telefoanele mobile la distanţă de acest 
aparat. 
• Măriţi volumul. 
• Opriţi aparatul, identificaţi şi corectaţi cauza şi 
apoi reporniţi aparatul. Printre cauze se numără 
scurtcircuitarea cablurilor pozitiv şi negativ ale 
difuzoarelor, forţarea difuzoarelor printr-un volum 
sau o putere excesive, precum şi utilizarea 
aparatului într-un mediu cu temperaturi ridicate.  
Se aude un 
huruit în timpul 
redării. 
• În apropierea cablurilor se află un cablu de 
alimentar sau un bec cu lumină fluorescentă. 
 
În cursul utilizării, acest produs poate recepţiona interferenţe radio 
cauzate de telefoanele mobile. 
Dacă apar asemenea interferenţe, vă rugăm să măriţi distanţa dintre 
produs şi telefonul mobil. 
 
 
 
În timpul recepţiei 
unei emisiuni 
radio, se aude un 
sunet ca de bătaie 
sau paraziţi. 
• Opriţi televizorul sau alt player audio sau măriţi 
distanţa dintre acest aparat şi echipamentul 
respectiv. 
• Opriţi playerul audio portabil conectat la mufa 
„MUSIC PORT“. 
Pe durata emisiei 
posturilor AM, se 
aude un huruit 
slab sau paraziţi. 
• Ţineţi antena la distanţă de alte cabluri şi fire. 
• Ţineţi antena AM la distanţă de aparat. 
Imaginea de la 
televizorul aflat în 
apropierea 
aparatului dispare 
sau pe ecran apar 
benzi. 
• Amplasarea şi orientarea antenei sunt 
incorecte. 
• Cablul de antenă TV este prea aproape de 
aparat. 
Separaţi cablul de antenă al televizorului de 
aparat. 
Telecomanda nu 
funcţionează. 
• Verificaţi ca bateriile să fie corect inserate. 
(
 pagina 2). 
• Înlocuiţi bateriile, dacă sunt uzate. 
 
Afişare 
- -:- - 
• Aţi introdus pentru prima dată în priză cablul 
de alimentare sau s-a produs recent o pană de 
curent. Setaţi ora. (
 pagina 5). 
• Durata de redare programată depăşeşte 200 
de minute. 
Piesele pot fi programate şi redate. 
FULL 
• Numărul pieselor programate este limitat la 24. 
Nu mai pot fi programate şi alte piese. 
NO/MP3 
• A fost introdus un CD-ROM care are alt format 
decât CD-DA sau MP3. 
ERROR 
• A fost efectuată o operaţie incorectă. Citiţi 
instrucţiunile şi încercaţi din nou.  
F76 
• Există o problemă de alimentare. Consultaţi 
distribuitorul. 
 
 

Summary of Contents of operating guide for Panasonic sc-en28

  • Page 1 Instrucţiuni de utilizare Sistem stereo cu CD Model SC-EN28 Aceste instrucţiuni sunt valabile pentru următoarele sisteme. Sistem SC-EN28 Unitate...
  • Page 2: Butonul MUSIC PORT [MUSIC PORT]Accesorii furnizate Telecomandă Utilzaţi numerele indicate în paranteze atunci când solicitaţi „ Baterii • Introduceţi bateriile astfel încât piese de...
  • Page 3: 15 Buton oprire CD [„]Operaţii cu CD-ul Oprire Redare repetată/ redare aleatoare 1- : Se repetă Notă o piesă • În timpul redării aleatoare,...
  • Page 4: Buton selecţie tuner/bandă [TUNER/BAND]Operaţii cu radioul Posturile de radio pot fi acordate manual selectând frecvenţa postului; sau acestea pot fi presetate în canale...
  • Page 5: Buton funcţie Live virtualizer [LIVE VIRTUALIZER]Temporizatoare şi altele Temporizator Pregătire: Setaţi ceasul () stânga) de redare Acest 1 Efectuaţi setările temporizatorului temporizator începe redarea sursei...
  • Page 6Ghidul elementelor de control 1 Buton pornit/oprit [ , POWER ] ................................................................ 3 Apăsaţi pe acest buton pentru a trece...
  • Page 7 - Dacă vedeţi acest simbol – Măsuri de protecţie Informaţii pentru utilizatori privind scoaterea din uz a reziduurilor electrice...
  • Page 8 Terminale ATENŢIE! Intrare MUSIC PORT: stereo Ø 3,5 mm (33 kΩ) ACEST PRODUS UTILIZEAZĂ TEHNOLOGIA LASER. Ieşire PHONES: stereo...