Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
184
Optická stabilizácia obrazu, zoom a blesk
Snímanie s bleskom (dodané príslušenstvo)
Nastavenie bezdrôtového blesku
Režim snímania: 
Keď používate blesky (voliteľné príslušenstvo: DMW-FL360L, DMW-FL580L) s funkciou 
snímania s bezdrôtovým bleskom, môžete samostatne ovládať odpaľovanie bleskov v troch 
skupinách a blesku pripojeného k pätke príslušenstva fotoaparátu.
Hoci dodaný blesk nie je vybavený funkciou snímania s bezdrôtovým bleskom, môžete ho 
pripojiť k pätke príslušenstva tohto fotoaparátu a môžete ovládať odpaľovanie bezdrôtového 
blesku.
n
  Umiestnenie bezdrôtového blesku
 
Bezdrôtový blesk umiestnite so senzorom bezdrôtového ovládania smerom k fotoaparátu. 
Nasledujúci obrázok je príkladom rozsahu, v rámci ktorého môže byť blesk umiestnený. 
Ovládateľný rozsah blesku sa odlišuje v závislosti od okolitého prostredia.
Ovládateľný rozsah blesku
(keď je pripojený dodaný blesk)
Príklad umiestnenia bleskov
2 m
2 m 
3 m
3 m 
•  Tento príklad umiestnenia blesku ukazuje prípad, kde je jednotka blesku C umiestnená 
tak, aby odstraňovala tiene z pozadia snímaného objektu, vytvárané jednotkou blesku A 
a jednotkou blesku B skupiny bleskov.
•  Čo sa týka počtu ovládaných bezdrôtových bleskov, odporúčame v každej skupine 
umiestniť maximálne tri jednotky blesku.
•  Keď sa snímaný objekt nachádza veľmi blízko, vyžiarenie komunikačného svetla môže 
ovplyvniť expozíciu záberu. Tento problém sa dá zmierniť znížením výkonu blesku 
nastavením položky [Communication Light] (Komunikačné svetlo) na [LOW] (Nízke) 
alebo použitím difúzora na blesk alebo podobného zariadenia.
Príprava
K fotoaparátu pripojte dodaný alebo voliteľný blesk (DMW-FL360L, DMW-FL580L).
1
  Nastavte bezdrôtový blesk do režimu diaľkového ovládania a umiestnite blesk.
 
•  Zvoľte kanál a skupinu bezdrôtového blesku.