Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
203
Prehliadanie a úpravy snímok
Vytváranie statických záberov z videozáznamov
Scénu z videozáznamu môžete uložiť ako statický záber.
•  Informácie o vytvorení statického záberu z videozáznamu v rozlíšení 4K nasnímaného 
1
  Snímku, ktorú chcete zachytiť ako statický 
záber, zobrazte stlačením tlačidla ▲, ktorým 
pozastavíte prehrávanie videozáznamu vo 
fotoaparáte.
•  Keď stlačíte tlačidlá ◄► počas pozastavenia, môžete sa 
zrýchlene posúvať smerom dopredu/dozadu.
2
  Stlačte tlačidlo [MENU/SET].
•  Zobrazí sa výzva na potvrdenie. Zvoľte možnosť [Yes] (Áno) a stlačte tlačidlo [MENU/
SET].
•  Statický záber sa uloží so zobrazovacím pomerom [16:9] a položkou [Quality] (Kvalita 
snímky) [ ]. Rozlíšenie sa odlišuje v závislosti od prehrávaného videozáznamu.
—  Pre videozáznamy nasnímané s nastavením [Rec Quality] (Kvalita záznamu) na [4K]: 
[M] (Stredné) (8M)
—  Pre videozáznamy nasnímané s nastavením [Rec Quality] (Kvalita záznamu) na 
[FHD], [HD]: [S] (Malé) (2M)
  Kvalita obrazu sa mierne zníži v závislosti od nastavenia [Rec Quality] (Kvalita záznamu) 
pôvodného videozáznamu.
  Pri prehliadaní statického záberu vytvoreného z videozáznamu sa zobrazí indikátor [
].
  Ak chcete vytvoriť statický záber z videozáznamu, keď je fotoaparát pripojený prostredníctvom 
mikro HDMI kábla k televízoru, nastavte položku [VIERA Link] vo funkcii [TV Connection] 
(Pripojenie k televízoru) v menu nastavení [Setup] na možnosť [OFF] (Vyp.).
 Nedostupné v nasledujúcom prípade:
  Statický záber nie je možné vytvoriť z nasledujúcich videozáznamov:
 
•  videozáznamy nasnímané vo formáte [MP4] s nastavením [VGA/4M/25p].