Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
215
Prehliadanie a úpravy snímok
Používanie menu prehliadania [Playback]
[Time Lapse Video] (Časozberný videozáznam)
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť videozáznam zo snímok v skupine nasnímanej pomocou 
funkcie [Time Lapse Shot] (Časozberné snímanie). Videozáznam, ktorý vytvoríte, sa uloží 
v záznamovom formáte MP4.
1
  Nastavte menu.
 → 
 [Playback] (Prehliadanie) → [Time Lapse Video] (Časozberný 
videozáznam)
2
  Tlačidlami ◄► zvoľte skupinu snímok nasnímanú s funkciou [Time Lapse Shot] 
(Časozberné snímanie) a stlačte tlačidlo [MENU/SET].
3
  Zvoľte spôsob vytvorenia a potom vytvorte videozáznam.
•  Tento proces je rovnaký ako proces, ktorý sa používa na vytvorenie videozáznamu po 
nasnímaní záberov pomocou funkcie [Time Lapse Shot] (Časozberné snímanie). Podrobnejšie 
informácie nájdete v kroku 
5
 a nasledujúcich krokoch. 
  Podrobnejšie informácie o videozázname, ktorý ste vytvorili, nájdete na strane. 
[Stop Motion Video] (Videozáznam z postupného premiestňovania 
snímaného objektu)
Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť videozáznam zo snímok v skupine nasnímanej pomocou 
funkcie [Stop Motion Animation] (Animácia pomocou postupného premiestňovania snímaného 
objektu). Videozáznam, ktorý vytvoríte, sa uloží v záznamovom formáte MP4.
1
  Nastavte menu.
 → 
 [Playback] (Prehliadanie) → [Stop Motion Video] (Videozáznam 
z postupného premiestňovania snímaného objektu)
2
  Tlačidlami ◄► zvoľte skupinu animácie pomocou postupného premiestňovania 
snímaného objektu a stlačte tlačidlo [MENU/SET].
3
  Zvoľte spôsob vytvorenia a potom vytvorte videozáznam.
•  Tento proces je rovnaký, ako proces, ktorý sa používa na vytvorenie videozáznamu 
po nasnímaní záberov pomocou funkcie [Stop Motion Animation] (Animácia pomocou 
postupného premiestňovania snímaného objektu). Podrobnejšie informácie nájdete v kroku 
8
 
a nasledujúcich krokoch. 
  Podrobnejšie informácie o videozázname, ktorý ste vytvorili, nájdete na strane.