Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
229
Wi-Fi
Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu
Pripojenie k smartfónu
Pripojenie Wi-Fi vo fotoaparáte môžete jednoducho zriadiť podržaním stlačeného tlačidla [Wi-
Fi] alebo pomocou funkcie NFC.
Príprava
Vopred nainštalujte aplikáciu „Image App“. 
1
  Podržte stlačené tlačidlo [Wi-Fi].
Kontrolka pripojenia Wi-Fi
(Svieti namodro)
Tlačidlo [Wi-Fi]
SSID a heslo
QR kód
•  Zobrazia sa informácie (QR kód, SSID a heslo) potrebné na 
priame pripojenie smartfónu k tomuto fotoaparátu.
•  Po druhom použití sa zobrazí prostredie pre predtým použitý 
spôsob pripojenia.
•  Rovnaké prostredie je možné zobraziť voľbou nasledujúcich 
položiek menu.
 → [New Connection] (Nové pripojenie) → 
[Remote Shooting & View] (Diaľkové snímanie 
a zobrazenie)
•  Keď stlačíte tlačidlo [MENU/SET] na fotoaparáte, QR kód sa zobrazí zväčšený. Ak je 
problematické prečítať kód, použite zväčšené zobrazenie. (Ak váš smartfón nedokáže prečítať 
QR kód, posuňte fotoaparát ďalej od smartfónu alebo použite iný spôsob pripojenia ako QR 
kód.)
•  Ak chcete zmeniť spôsob pripojenia, stlačte tlačidlo [DISP.] a zvoľte spôsob pripojenia. 
2
  Ovládanie vykonávajte na smartfóne.
•  Po dokončení pripojenia sa bude obraz naživo zachytávaný fotoaparátom zobrazovať na 
smartfóne.
  (Môže chvíľu trvať, kým sa po úkone vytvorí pripojenie.)
•  Spôsob pripojenia sa odlišuje v závislosti od použitého smartfónu.