Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
231
Wi-Fi
Obsluha fotoaparátu pripojením k smartfónu
•  Pri pripájaní s použitím SSID a hesla
 
1
 Na smartfóne zvoľte možnosť [Wi-Fi]* v položke [Settings] (Nastavenia)*.
 
2
 Zapnite [Wi-Fi]* a zvoľte SSID zobrazené na tomto fotoaparáte.
 
3
 Zadajte heslo zobrazené na tomto fotoaparáte (len pri prvom pripájaní).
 
4
 Vráťte sa do základného zobrazenia a spustite aplikáciu „Image App“. 
 
*
  Zobrazenie sa môže odlišovať v závislosti od nastavenia jazyka systému.
n
  Použitie zariadenia so systémom Android
•  Pri čítaní QR kódu na pripojenie
 
1
 Spustite aplikáciu „Image App“. 
 
2
 Zvoľte [QR Code] (QR kód).
 
3
 Aplikáciou „Image App“ prečítajte QR kód zobrazený na fotoaparáte.
 
  (Keď stlačíte tlačidlo [MENU/SET] na fotoaparáte, QR kód sa zobrazí zväčšený.)
•  Pri pripájaní s použitím SSID a hesla
 
1
 Spustite aplikáciu „Image App“. 
 
2
 Zvoľte [Wi-Fi].
 
3
 Zvoľte SSID zobrazené na tomto fotoaparáte.
 
4
 Zadajte heslo zobrazené na tomto fotoaparáte (len pri prvom pripájaní).
•  Ak začiarknete položku na zobrazenie hesla, pri zadávaní sa heslo bude zobrazovať, 
takže ho budete môcť skontrolovať.