Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
243
Wi-Fi
Bezdrôtová tlač
Zaznamenané statické snímky môžete vytlačiť bezdrôtovo z tlačiarne PictBridge (kompatibilná 
s bezdrôtovou sieťou LAN)*.
*
  Kompatibilná so štandardmi DPS over IP.
 
Podrobnosti o tlačiarňach s funkciou PictBridge (kompatibilných s bezdrôtovou lokálnou sieťou 
LAN) si vyžiadajte od výrobcov tlačiarní.
n
  Spôsob odosielania a snímky, ktoré je možné odoslať
JPEG
RAW
MP4
AVCHD
[Send Images Stored in the 
Camera] (Odosielanie snímok 
uložených vo fotoaparáte)
•  Niektoré snímky sa nemusia dať zobraziť alebo odoslať. Závisí to od zariadenia.
•  Ďalšie podrobnosti o spôsoboch odosielania snímok. 
1
  Nastavte menu.
 → [New Connection] (Nové pripojenie) → [Send Images Stored in the 
Camera] (Odosielanie snímok uložených vo fotoaparáte) → [Printer] (Tlačiareň)
2
  Voľbou možnosti [Via Network] (Prostredníctvom siete) alebo [Direct] (Priamo) 
3
  Zvoľte tlačiareň, ktorú chcete pripojiť.
4
  Zvoľte statickú snímku a vytlačte ju.
•  Snímky sa zvolia rovnakým spôsobom ako pri pripojení pomocou USB kábla (dodané 
príslušenstvo).
  Podrobnejšie informácie 
•  Ak chcete zmeniť nastavenie alebo fotoaparát odpojiť, stlačte tlačidlo [Wi-Fi]. 
  (Pripojenie môžete ukončiť aj stlačením tlačidla [
].)
 Nedostupné v nasledujúcom prípade:
  Videozáznamy nie je možné tlačiť.