Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
265
Wi-Fi
Informácie o možnostiach pripojenia
Ak si nie ste istí kompatibilitou s WPS 
(pripojenie pomocou funkcie [From List] (Zo zoznamu))
Vyhľadajte dostupné bezdrôtové prístupové body.
•  Ak je sieťová autentifikácia zašifrovaná, potvrďte šifrovací kľúč zvoleného bezdrôtového 
prístupového bodu.
•  Pri pripájaní pomocou [Manual Input] (Manuálne zadanie) potvrďte SSID, typ overovania 
siete (sieťovej autentifikácie), typ šifrovania a šifrovací kľúč bezdrôtového prístupového 
bodu, ktorý používate.
1
  Zvoľte bezdrôtový prístupový bod, ku ktorému sa 
pripájate.
•  Stlačením tlačidla [DISP.] znovu spustíte vyhľadávanie 
bezdrôtového prístupového bodu.
•  Ak sa nenájde žiadny bezdrôtový prístupový bod, prečítajte 
si časť „Pri pripájaní pomocou [Manual Input] (Manuálne 
zadanie)“. 
2
 
(Ak je sieťová autentifikácia zašifrovaná)
 
Zadajte šifrovací kľúč.
•  Podrobnejšie informácie o zadávaní znakov si prečítajte v časti „Zadávanie textu“.