Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
47
Príprava
Používanie menu nastavení [Setup]
Podrobnejšie informácie o voľbe nastavení v menu nastavení [Setup] nájdete na strane 
[USB Mode] (Režim komunikácie cez USB rozhranie)
Umožňuje voľbu spôsobu komunikácie pri pripojení fotoaparátu k počítaču alebo tlačiarni 
pomocou dodaného USB kábla.
Nastavenia
[Select on connection] 
(Voľba po vytvorení 
spojenia)
Pri každom pripojení fotoaparátu k počítaču alebo k tlačiarni 
kompatibilnej so štandardom PictBridge zvoľte spôsob komunikácie.
[PictBridge (PTP)]
Túto možnosť zvoľte, ak fotoaparát pripájate k tlačiarni kompatibilnej 
so štandardom PictBridge.
[PC] (Počítač)
Túto možnosť zvoľte, ak fotoaparát pripájate k počítaču.
[TV Connection] (Pripojenie k televízoru)
Zmena nastavení, ktoré sa použijú pri pripojení fotoaparátu k televízoru alebo inému 
zariadeniu.
n
 
[Video Out] (Videovýstup)
 
Toto nastavenie je účinné pri pripojení fotoaparátu prostredníctvom AV kábla (voliteľné 
príslušenstvo) alebo mikro HDMI kábla.
Nastavenia
[NTSC]
Výstupný obrazový signál bude zodpovedať TV norme NTSC.
[PAL]
Výstupný obrazový signál bude zodpovedať TV norme PAL.
n
  [TV Aspect] (Zobrazovací pomer televízora)
 
Toto nastavenie je účinné pri pripojení fotoaparátu prostredníctvom AV kábla (voliteľné 
príslušenstvo).
 
Nastavenia: [16:9]/[4:3]