C&E 3-way distributor MW10230 Data Sheet

Product codes
MW10230
Page of 1
 
   
12 V-os elosztó dugalj
 
Rend. sz. 85 52 02 
2 részes
 
Rend. sz. 85 52 03 
3 részes
 
Rend. sz. 85 52 04 
4 részes
 
Verzió: 07/12
 
 
 
 
Rendeltetésszerû használat.
 
Az elosztó a beépített szivargyújtó csatlakozóaljzat bõvítésére szolgál a gépjármûvekben, mint pl, teherautóban, 
személyautóban. Kiegészítõ aljakat biztosít az elõzõekben felsoroltak szerint.
 
 
 
 
 
 
Minden egyes kimenetnél max. 10 A áll rendelkezésre. Minden csatlakoztatott fogyasztó össz áramfelvétele nem 
haladhatja meg a 10 A-t.
 
Az elosztó dugalj üzemeltethetõ egy 12 V-os szivatgyújtó csatlakozóaljzatról.  Csak száraz környezetben 
alkalmazható, pl, zárt helyiségben vagy jármûben. Óvja a készüléket nedvességtõl. A fentiektõl eltérõ használat nem 
megengedett, és a készülék károsodásához vezethet.  Ezeken kívül veszélyhelyzeteket, pl. rövidzárlat, tûz, áramütés 
stb. teremthet.  Olvassa át gondosan a használati útmutatót, és õrizze meg késõbbi betekintés céljára. 
 
 
Biztonsági tudnivalók:
 
A használati útmutató figyelmen kívül hagyásával okozott károk esetében elvész a garancia.  A 
következményes károkért, és a szakszerûtlen kezelésbõl  vagy a biztonsági  elõírások figyelmen 
kívül hagyásából adódó anyagi- vagy személyi károkért nem vállalunk felelõsséget!
 
A fontos tudnivalók, amelyeket okvetlenül figyelembe kell venni, a jelen használati útmutatóban 
felkiáltójellel vannak jelölve. 
 
•  Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a terméket nem szabad önkényesen átépíteni és/vagy módosítani. 
 
•  A készüléket nem szabad erõs mechanikai behatásnak vagy rázkódásnak kitenni.
 
•  A készüléket nem szabad extrém hõmérsékletnek vagy közvetlen napsugárzásnak kitenni.
 
•  A  töltõkészülék  üzembe  helyezésénél  gondoskodjon  a  kielégítõ  levegõáramlásról.    Soha  ne  fedje  le  a 
szellõzõnyílásokat  a  ház  felsõ  és  alsó  részén,  mivel  a  készülék  hûtése  konvekciós  (hõelvezetés  természetes 
légárammal).
 
•  Ne  kapcsolja  azonnal  be  a  készüléket,  ha  hideg  helyrõl  meleg  helyiségbe  vitte.  A  készülék  belsejében 
végbemenõ páralecsapódás tönkreteheti a készüléket. Hagyja bekapcsolatlanul a készüléket, és várjon, amíg fel 
nem veszi a környezet hõmérsékletét. 
 
•  A készülék nem játék. Nem való gyerek kezébe, és a háziállatoktól is távol kell tartani!
 
•  Szervizelést, karbantartási és javítási munkákat csak szakember, ill. szakszerviz végezhet. 
 
•  Az olyan kérdésekrõl, amiket a használati útmutató nem válaszolt meg, értekezzen mûszaki ügyfélszolgálatunkkal 
vagy más szakemberekkel.
 
 
Használat
 
Az elosztó egyik szivargyújtó csatlakozóaljzatába kell dugni a jármû szivargyújtó csatlakozóját. 
A  borításon  lévõ  szimbólum  alapján  a  szivargyújtó  aljzat  felismerhetõ.  Mielõtt  a  jármû 
belsejében  elhelyezi  a  rögzítõ  furatokat,  bizonyosodjon  meg  róla,  hogy  az  áramkábel, 
fékvezeték, üzemanyagtank és hasonló rendszerek nem sérülnek meg.
 
Felszerelés
 
Az elosztó rögzítéséhez tolja ki az elosztódugalj hátoldalán lévõ szerelõ lemezt. Helyezze el a jármû belsejében. A 
rögzítõfurat átmérõje 2,75 mm.
 
Ajánlatos az elosztót függõlegesen beépíteni, így a kimenõ aljak oldalirányban fekszenek.
 
 
Csatlakoztatás
 
Dugja az univerzális szivargyújtó csatlakozó dugót a jármû szivargyújtó csatlakozóaljzatába.
 
A piros LED folyamatosan világít. Csak akkor nyissa ki a fedelét, ha a dugaljakat használja, így sem 
por, sem pedig szennyezõdés nem juthat a kimeneti aljakba.
 
 
Biztosítékcsere
 
1.  Válassza le a jármûben a készüléket a szivargyújtó csatlakozóaljzatról.
 
2.  A hibás biztosítékot óvatosan húzza ki az univerzális szivargyújtó csatlakozóból.
 
3.  A hibás biztosítékot cserélje ki egy új, hasonló típusú biztosítékkel, lásd mûszaki adatok.
 
 
Eltávolítás
 
Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendõk, és nem valók a háztartási szemétbe. 
 
Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi elõírásoknak megfelelõen kell eltávolítani.
 
 
 
 
Mûszaki adatok
 
 
 
 
 
Üzemi feszültség:
 
12 V
 
Kimenõfeszültség:
 
12 V
 
Kimeneti áram aljanként:
 
Max. 10 A
 
Össz kimeneti áram:
 
Max. 10 A
 
Biztosíték:
 
10 A (lapos biztosíték)
 
Súly
 
Rend. sz. 85 52 02
 
240 g
 
Rend. sz. 85 52 03
 
290 g
 
Rend. sz. 85 52 04
 
390 g
 
Méretek (H x Szé x Ma)
 
Rend. sz. 85 52 02
 
65 x 55 x 34 mm
 
Rend. sz. 85 52 03
 
90 x 69 x 35 mm
 
Rend. sz. 85 52 04
 
133 x 73 x 40 mm
 
 
 
   
A jelen  használati útmutató a Conrad Electronic publikácója,  Electronic SE, 
Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (
). Minden jog, 
beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Mindennemu másolat, pl. fotokópia, 
mikrofilm,  vagy az elektronikus adatfeldolgozásban való regisztrálás csak a 
kiadó írásbeli  engedélyével állítható elo.  Az utánnyomás, még kivonatosan is, 
tilos.  Jelen használati útmutató megfelel a technika aktuális állásának a 
nyomtatás idején. A muszaki, technikai és kivitelezési állapot változtatási joga 
fenntartva.  
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.
 
© 2012 by Conrad Electronic SE.
 
V2_0712_02-SB
 
BEDIENUNGSANLEITUNG
 
Rend. sz. 85 52 02
 
2 normál dugalj (DIN ISO 4165)
 
Rend. sz. 85 52 03
 
2 normál dugalj (DIN ISO 4165) és 1 szivargyújtó csatlakozóaljzat
 
Rend. sz. 85 52 04
 
3 normál dugalj (DIN ISO 4165) és 1 szivargyújtó csatlakozóaljzat