NewOne CR120 Leaflet

Page of 2
 
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 
Rádiós ébresztőóra, PLL 
Best. Nr. 39 34 63 
 
A KÉSZÜLÉK ISMERTETÉSE: 
1. LED kijelzõ 
2.
 
gomb 
3.
 
 gomb 
4.
 
gomb 
5.
gomb 
6.
 
 
7.
 
gomb 
8. 
gomb 
 
9. 
gomb 
 
10. 
gomb 
 
11. 
Hangszóró 
12. 
Elemtartó 
13. 
Hálózati tápkábel és URH kábelantenna 
 
Tápáramellátás 
Hálózati áramellátás: 230V ~ 50 Hz (EU szabvány) 
A két mikroelem (DC 3 V) (nem szállítjuk vele) kizárólag a beállított óraidõ és 
ébresztési idõ tárolására szolgál áramszünet esetén. Alkáli elemek használatát 
ajánljuk.  A készülék optimális mûködése érdekében  az elemek 6 hónaponként 
cserélendõk.  
1. Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati dugaszoló aljzathoz. 
2. Tegye be a két mikroelemet (3 V DC) a készülék alján lévõ elemtartó rekeszbe. 
Csak olyan elemeket használjon, amelyek a gyártó elõírásainak megfelelnek. 
Ügyeljen a helyes polaritásra (lásd az elemtartóban található jelöléseket).    Ha 
nem figyel a helyes pólusokra, károsíthatja a készüléket. Ne kísérelje meg nem 
újratölthetõ elemek feltöltését.  Túlmelegedhetnek és felrobbanhatnak.  
TÁROLÓ RENDSZER: Az elemek élettartamának hosszabbítása érdekében a 
kijelzõ automatikusan kikapcsolódik.  Ennek ellenére szükségessé válhat a pontos 
óraidõ újbóli beállítása áramkiesés után.  Ha az elemtartóba nincs elem betéve, 
egy esetleges áramkiesés után a kijelzõn "0:00" jelenik meg, és villog; ezzel jelzi a 
felhasználónak, hogy az óraidõt újból be kell állítani.  
 
AZ ÓRAIDÕ BEÁLLÍTÁSA 
1. 
Nyomja meg a 
 gombot. Az óraidõ mezõjében a számok villognak.  
Állítsa be az órákat a HR  gombbal. Állítsa be a perceket a MIN gombbal. 
2. 
Nyomja meg ismét a
gombot, a beállítás jóváhagyásához.  
MEGJEGYZÉS: Ha az óra kijelzés villog, és 9 másodpercen belül nem nyom 
gombot, akkor a kijelzõn az elõzõ órabeállítás jelzõdik ki.  
 
RÁDIÓHALLGATÁS 
Kézi adókeresés 
1. 
Nyomja meg a  
gombot a rádió bekapcsolásához.  
2. 
A jobb URH vétel érdekében húzza ki a kábelantennát.  
3. 
Használja a 
  vagy
 forgatógombot a hangerõ  
beállítására. 
4. 
Válassza ki a kívánt rádióadót a
vagy 
gombbal. 
5. 
A rádió kikapcsolásához nyomja meg ismét a
gombot.  
Automatikus adókeresés 
Tartsa a
gombokat kb. 2 másodpercig nyomva a keresés indítására 
valamelyik  irányban.  Az automatikus adókeresési funkció az erõs jelet adó 
állomásokat ismeri fel.  Gyenge jelet sugárzó adókat kézzel kell beállítani.  
MEGJEGYZÉS: Az adó keresése alatt a hang automatikusan lekapcsolódik.  
 
Az adók kiválasztása  
A készülék maximum 20 FM adót tud tárolni.  
Manuális adóválasztás 
1. 
.  Válasszon ki egy adót kézzel, vagy az  
automatikus adókeresés segítségével. 
2. 
Tartsa nyomva a 
 gombot, „P 01“ villog a kijelzõn.  
3. A 
és 
 gombokkal válassza ki a kívánt adócsatornát.  
4. Nyomja meg 
-t, a beállítás tárolására.  
5. Ismételje meg az 1-4. lépéseket további adók tárolására.  
 
Automatikus elõzetes adóválasztás 
Tartsa a  
  gombot nyomva, az adó automatikus kereséséhez és 
tárolásához.  Ha a tárolt adókon változtatni akar, járjon el az alábbiak szerint: a 
régi adók helyébe az új adók lépnek.  
A választott adó meghallgatása 
Használja a  gombokat egy elõre  tárolt tárhely közvetlen kiválasztására.  
A hangerõt a  
  vagy
  gombokkal lehet beállítani.  
 
AZ ÉBRESZTÉSI IDÕK ÉS ÉBRESZTÉSI FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA 
1. "KI" módban nyomja a 
 gombot, az ébresztés beállításra.  
2. Állítsa be az órákat a HR gombbal. Állítsa be a perceket a MIN. gombbal.    
3. Ha hangjellel akarja az ébresztést, nyomja ismételten a 
 gombot, nyomja 
vagy 
-t a kívánt ébresztési mód kiválasztására.  –       : hangjellel való 
ébresztés, -     : rádiós ébresztés. 
4. 
Nyomja a 
 gombot, az ébresztés beállítás jóváhagyására. A 
kijelzõn megjelenik a 
-nak megfelelõ fényjelzés.  Tanács: Ugyanez az eljárás 
a 2. ébresztés beállításánál.  
 
Megjegyzés: Rádióval való ébresztés üzemmódban az ébresztés hangerejét a 
  vagy
 elem segítségével állíthatja be. Az ébresztés hangerejének szintje 
megfelel az Ön által utoljára beállított hangerõ szintnek. Ha az elalvás elõtt egy 
viszonylag halk ébresztõ jelzést kíván beállítani, javasoljuk, hogy az ébresztéshez 
a hangjellel való ébresztést (Summer) válassza.  
AZ ÉBRESZTÉSI FUNKCIÓ KIKAPCSOLÁSA 
1. 
Az ébresztõ hang rövididejû megszakítása 
Nyomja meg a SNOOZE  gombot, az ébresztés rövid idõre való megszakításához.  
Az ébresztõ hang néhány perc múlva ismét bekapcsolódik.  A szokásos beállítás: 
9 perc.   
2. 
Az ébresztõ hang kikapcsolása 
Nyomja meg a     vagy a      gombot, az ébresztés a következõ napon ugyanabban 
az óraidõben ismét megszólal.  
3. 
Az ébresztés kikapcsolása 
Nyomja ismételten a    gombot, amíg a hozzátartozó jelkép a kijelzõn ki nem 
alszik.  
Tanács: Ugyanez az eljárás a 2. ébresztés beállításánál.  
 
ELALVÁS FUNKCIÓ ( AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS) 
E
z a funkció lehetõvé teszi, hogy kijelöljünk egy idõtartamot a készülék 
automatikus kikapcsolása elõtt.  
Megjegyzés: Ezt a funkciót csak akkor lehet beállítani, ha a készülék mûködik.  
Kiválaszthat egy idõtartamot (percekben), a készülék automatikus kikapcsolása 
elõtt.  Ezután nyomja meg ismételten a 
 
, gombot, hogy a következõ idõtartamok egyikét kiválassza: 120, 90, 60, 30, 15, 
10, 05 perc, vagy OFF. A 
 -t jelzõ fény megjelenik.  
„ DÉLI PIHENÕ “ FUNKCIÓ 
Ezzel a funkcióval az ébresztõórát úgy tudja beállítani, hogy rövid idõ után 
felébressze Önt.  A "Déli pihenõ" funkcióhoz csak a hangjellel való ébresztést 
rendelheti hozzá.  
Tanács: A Nap-idõzítõ akkor állítható be, ha a készülék ki van kapcsolva.  
1. 
Nyomja meg ismételten a 
 gombot, hogy a következõ 
idõtartamok egyikét kiválassza: 120, 90, 60, 30, 15, 10, 05 perc,
 v
agy OFF. A 
 -t jelzõ fény megjelenik.  
2. 
A funkció bekapcsolásához nyomja 
-t, a leállításhoz   
 
A KIJELZÕ FÉNYEREJÉNEK BEÁLLÍTÁSA 
Nyomja készenléti módban ismételten a  
  gombot, a kijelzõ 
háttérvilágításának bekapcsolására: fokozatok: GYENGE,  KÖZEPES és ERÕS. 
MÜSZAKI ADATOK 
Tápellátás:   
AC 230V~50Hz, fogyasztás 4W DC: 2 db AAA mikroelem 
(nem szállítjuk vele). 
RÁDIÓ: 
FM: 87,5 - 108 MHz   KÉSZÜLÉK MÉRETE:  120(H) x  67(Szé) x 
77(Ma) mm