Sanitas MANICURE PEDICURE SET SMA 35 571.05 Leaflet

Product codes
571.05
Page of 1
Sada na pedikúru a manikúru SMA 35   
 
Obj. č.: 86 06 77 
 
 
 
7 kvalitních nástavc
ů
 ze safíru a filce:  
1.  Safírový kužel: Odstran
ě
ní suché k
ů
že, zrohovat
ě
lé k
ů
že nebo mozol
ů
 na chodidle a pat
ě
 a úprava neht
ů
2.  Safírový kotou
č
, jemný: Pilování a úprava neht
ů
, jemná zrnitost 
3.  Safírový kotou
č
, hrubý: Pilování a úprava neht
ů
, hrubá zrnitost 
4.  Safírová bruska na zrohovat
ě
lou k
ů
ži: Rychlé odstran
ě
ní silné zrohovat
ě
lé k
ů
že nebo velkých mozol
ů
  
na chodidle a na pat
ě
5.  Plamínková frézka: Pro uvoln
ě
ní zarostlých neht
ů
6.  Válcová frézka: Pro obroušení a hrubé vyhlazení zrohovat
ě
lého povrchu neht
ů
7.  Plst
ě
ný kužel: Pro vyhlazení a vylešt
ě
ní okraj
ů
 neht
ů
 po zapilování a k o
č
išt
ě
ní povrchu celého nehtu. 
 
Po
č
et otá
č
ek: 3 800/4 600 U/min ± 14 % 
 
2 rychlostní stupn
ě
  
Napájení ze sít
ě
, p
ř
evodovka    
 
 
Levý/pravý chod  
V
č
etn
ě
 pouzdra pro uložení 
 
 
 
Rozm
ě
ry výrobku: 15 × 4 × 4 cm 
Hmotnost výrobku: cca 650 g 
 
 
 
Záruka 2 roky 
 
 
 
 
P
ř
eklad tohoto návodu zajistila spole
č
nost Conrad Electronic  
Č
eská republika, s. r. o. 
 
Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako nap
ř
. fotokopie, jsou p
ř
edm
ě
tem souhlasu spole
č
nosti  
Conrad Electronic 
Č
eská republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu p
ř
i tisku! Zm
ě
ny vyhrazeny!  
 
© Copyright Conrad Electronic 
Č
eská republika, s. r. o.    
 
    
                               MIH/12/2013