Bosch PSR 7.2 LI 0 603 957 700 User Manual

Product codes
0 603 957 700
Page of 15
1 609 92A 09F | (8.7.13)
Bosch Power Tools
30 | Česky 
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají požadavkům zákona o ne-
bezpečných nákladech. Tyto akumulátory mohou být bez dalších podmínek 
přepravovány uživatelem po silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká přeprava nebo spedi-
ce) je třeba brát zřetel na zvláštní požadavky na balení a označení. Zde musí 
být při přípravě zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.
Zpracování odpadů
Elektronářadí, akumulátory, příslušenství a obaly mají být dodány k 
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Elektronářadí a akumulátory/baterie neodhazujte do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být neupotře-
bitelné elektronářadí a podle evropské směrnice 
2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/ba-
terie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému 
zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
OBJ_BUCH-809-005.book  Page 30  Monday, July 8, 2013  3:56 PM