Whites Metal Detector 3900 D PRO Plus Metal Detector 98257 98257 Data Sheet

Product codes
98257
Page of 1
Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319-0250
White's 3900 D PRO PLUS fémkereső
Rend. sz.: 29 14 20, 849002
Figyelem: szokásos körülmények között tegye az összes
kezelőszervet a "P" helyzetbe.
Finomabb beállításokhoz ld. az útmutatót.
Összeszerelés [ld. angol 2.o.]
(stainless=rozsdamentes, control box=vezérlődoboz, brass
only
=csak sárgaréz, double button spring clip=kettős
gomb rugó csíptető,  inner rod  section=belső rúd szakasz,
loop
=keresőhurok (-tekercs, szonda) loop isolator=hurok
szigetelő,  washers=alátétek,  loop bolt=hurok csavar,
concentric loop
=koncentrikus hurok, wind first...=a zsinór
első menetét a hurok szigetelő teteje fölött tekerje)
A kezelőgombok ismertetése [ábrák angol 3-6.o.]
ON/OFF, TUNER: be/ki kapcsoló és küszöb (threshold)
állítás -utóbbi alig hallható háttérhang kell legyen, ami a
legnagyobb érzékenységet jelzi. 
Beállítás: Nyomja (sqeeze) a TRIGGER SWITCH-et (billenő
kapcsoló) a műszer alatt, és közben állítsa az ON/OFF
TUNING CONTROL-t a hangjelzés határára. Engedje el a
TRIGGER SWITCH-et. 
Az érzékelési küszöböt minden más változtatás után újra be
kell állítani. 
G.E.B./DISC [GROUND BALANCE/DISCRIMINATION], 
talaj kompenzálás-megkülönböztetés/szűrés] 
NAILS-szögek, FOIL-fólia,  TABS-kupakok
GROUND BALANCE módban azonosít minden fémet [ALL
METALS], miközben kiszűri a föld ásványianyag-tartalmának
hatását. Ott javasolt, ahol nagy a talaj ásványtartalma, de
kicsi a szennyezés (szögek, stb.). 
GEB/DISC alkalmazása:
Emelje a keresőhurkot kb. 1 méterrel a föld fölé.
Tegye a GEB/DISC gombot P-re, nyomja (sqeeze), majd
engedje el a TRIGGER SWITCH-et, hogy a háttérhangot
(küszöböt) beállítsa. 
Eressze a keresőtekercset a talaj irányába, és figyelje a hang
változását. 
Ha a küszöb hangjelzés változik, emelje vissza a hurkot, és
csavarja a GEB/DISC-et az órával ellentétesen, nyomja és
engedje fel a trigger-t, hogy újból azonosítsa a küszöböt,
majd engedje vissza a föld felé. Figyelje a hang változását. 
Ismételje az eljárást addig, amíg a "levegő" és "talaj"
háttérhang között nincs különbség. Mostantól az érzékelő  a
talaj ásványtartalmára nem érzékeny, így mélyebben lehet
fémet keresni. Figyelem:  ügyeljen, hogy a beállítás
végzésekor ne legyen fém fölött.
DISCRIMINATION (3...10 közötti fokozatok)  módot akkor
ajánlunk, ha csekély a talaj ásványtartalma. Ha a G.E.B.
szabályzót a P-n túl viszi, a kis vasdarabok kiszűrődnek. 4 és
5 között még a nagyobb tűk sem adnak jelet. 6 és 8 között
kiszűri a készülék az alufóliát is. Legjobb a 4 és 6 közötti
tartományra beállítani a készüléket. Ha túl erős szűrést
alkalmaz, az értékes tárgyak sem adnak jelet. 
"SENSITIVITY" (ÉRZÉKENYSÉG)
Ez a szabályzó a keresőteljesítmény beállítására szolgál.
"LO" alacsony, "HI" magas teljesítményt jelent. Mindig meg
kell próbálni a lehető legmagasabb beállítást elérni. Túl
magas beállítás esetén az alábbi problémák merülhetnek fel:
A. A levegő-talaj ellenörzést nem lehet elvégezni
B. A háttérhang nem marad állandó a szonda föl-le
mozgatásakor
C. Hibás jel
Ekkor állítsa kissé vissza a teljesítményt, és így folytassa a
keresést.
A BILLENŐKAPCSOLÓ (TRIGGER)
squeezed
 - megnyomva; centre and search - közép,
keresés; lock - rögzítve.
Minden beállítás változtatás után meg kell nyomni, majd
elengedni a küszöb visszanyerése érdekében.
A KIJELZŐ
A kijelző tájékoztatást ad egy tárgy okozta intenzitásról. Nagy
fémdarabok erős kilengést okoznak, kis fémdarabok
jelenlétét rövid kilengés jelzi. 
Az elemek állapotát minden kutatás előtt ellenőrizni kell.
Nyomja meg a billenőkapcsolót. Ha jók az elemek, a kijelző
mutatója a skálán 75 és 100 közé mutat. Ha 75 alá tér ki, az
elemeket ki kell cserélni. 
A kutatás
Kapcsolja be a detektort és nyomja meg a triggert. Csavarja
a "Tuner"-t az óramutatóval egyező irányba, amíg a
háttérhangot meg nem hallja. Ekkor engedje el a triggert.
Állítsa be a készüléket a leírtak szerint. Lengesse a
keresőtekercset egyenletes magasságban balról jobbra 2-4
cm magasan a föld felett. Ha fémdarabot talált, hangjelzést
hall, és a kijelző mutatója jobbra kilendül. A lelet pontos
helyének meghatározásához mozgassa a keresőtekercset
keresztező irányokban a talált tárgy fölött (ld. ábra angol
7.o.).
A készülék megismerésére ajánlatos először minden tárgyat
felszínre hozni.
Figyelem: Bárhol rábukkanhat lőszerre vagy
robbanóanyagra is, ezért legyen óvatos!
Még néhány tanács: ismerkedjen meg az ország törvényes
előirásaival. Használjon fejhallgatót, hogy a gyengébb jeleket
is észlelni tudja. 
Elemek
6db 1,5V AA elem kell. Cserénél ügyeljen a polaritásra.
Csere akkor szükséges, ha a hangerő gyengül, a műszer
érzékenysége csökken, vagy az elem vizsgálatakor 40 alatt
van a kitérés. Kívánságra akkus rendszert is szállítunk a
készülékhez. A NiCd akkuk min. 1000-szer újratölthetők, és
10-12 óra hosszat működtetik.
Fejhallgató
Igen hasznos segítség a hangjelzés értékelésében. Kiemeli a
változásokat, csökkenti a külső zajt. 
Időjárás hatása: A keresőszonda vízálló, az elektronikai
doboz csak a freccsenő víz ellen védett. Forró napokon az
autóban takarja le a készüléket.
Figyelem: a sós víz korrozív! Ha sós víz érte a szondát,
azonnal öblítse le, nehogy a víz a műszerházba jusson.
Használaton kívül kapcsolja ki a készüléket, ha hosszabb
ideig nem használja,  vegye ki  az elemeket.
Garancia: a gyári szám, amelyre reklamációnál mindig
hivatkozni kell, az elemtartóban van, egy fehér címkén. A
garancia 24 hónap. Akkor érvényes, ha a vásárlás után 10
napon belül visszaküldik a gyár címére (ld. angol útm. vége).
Nincs garancia az elemekre, fejhallgatóra vagy más külső
tartozékra. Szintén nem vonatkozik a garancia a szonda
sérüléseire baleset, helytelen kezelés, beavatkozás esetén.
13. Jogok és kötelezettségek
Ne keressen régészeti szempontból értékes v. ismert
városokban, ha nincsen rá engedélye. Ha történelmileg
érdekes, értékes  tárgyat talált, vegye fel a kapcsolatot
egy múzeummal. Tartsa be a helyi törvényeket, illetve
az idevonatkozó jogszabályokat !
Sok sikert!!!!!!!!!!!!