Viewsonic TD2420 Manual De Usuario

Página de 25
7
Korišćenje LCD ekrana
Podešavanje režima za regulisanje vremena
Podešavanje režima za regulisanje vremena je bitno za maksimalizovanje kvaliteta 
slike na ekranu i minimalizovanje naprezanja očiju. 
Režim za regulisanje vremena 
sastoji se od
 rezolucije (na primer 1024 x 768) i frekvencije osvežavanja (ili 
vertikalne frekvencije; na primer 60 Hz). Nakon podešavanja režima za regulisanje 
vremena, upotrebite kontrole u OSD-ju (meniju na ekranu) da bi podesili sliku na 
ekranu.
Za optimalan kvalitet slike, molimo vas da koristite preporučen režim za vreme koji 
odgovara vašem LCD ekranu i koji je naveden na strani “Specifikacije”.
Da bi podesili režim za regulisanje vremena:
• 
Podesite rezoluciju: Pristupite opciji “Izgled i personalizacija” iz Kontrolnog 
panela preko Start menija i podesite rezoluciju.
• 
Podesite frekvenciju osvežavanja: Pogledajte uputstvo za korišćenje grafičke 
kartice za instrukcije.
VAŽNO: Molimo vas da proverite da je vaša grafička kartica podešena na 60Hz 
vertikalnu frekvenciju osvežavanja, što je preporučeno podešavanje za većinu LCD 
ekrana. Odabiranje nepodržanog režima za vreme može da dovede do toga da se 
slika ne prikaže i poruka koja kaže “Van dometa” će se pojaviti na ekranu.
Podešavanja za OSD (meni na ekranu) i blokiranje 
napajanja
• 
OSD blokada: Pritisnite i držite [1] i strelicu naviše ▲ u trajanju od 10 sekundi. 
Ukoliko pritisnete bilo koji taster, pojavice se poruka 
OSD Locked (OSD 
blokiran) i trajaće 3 sekundi.
• 
OSD deblokada: Pritisnite i držite [1] i strelicu naviše ▲ ponovo u trajanju od 10 
sekundi.
• 
Blokada napajanja: Pritisnite i držite [1] i strelicu naniže ▼ u trajanju od 10 
sekundi. Ukoliko se pritisne taster za uključivanje, pojaviće se poruka 
Power 
Button Locked (Napajanje je blokirano u trajanju) od 3 sekundi. Sa ili bez 
ovog podešavanja, nakon nestanka struje, napajanje vašeg LCD monitora će se 
automatski uključiti kada se struja vrati.
• 
Deblokada napajanja: Pritisnite i držite [1] i strelicu naniže ▼ ponovo u trajanju 
od 10 sekundi.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug