Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 96
2
SQT0375 (EST)
Lugupeetud klient!
Täname, et ostsite Panasonicu digikaamera! Lugege see juhend hoolikalt läbi ja 
hoidke tuleviku tarvis kindlas kohas alles. Teadke, et digikaamera tegelikud 
juhtseadised ja osad, menüüelemendid jms võivad erineda pisut selle 
kasutusjuhendi joonistel näidatutest.
Pidage hoolikalt kinni autoriõiguse seadusest.
 •Eelsalvestatud lintide või plaatide või muu väljaantud või ülekandena 
edastatava materjali salvestamine muul eesmärgil peale isikliku kasutamise 
võib olla vastuolus autoriõiguse seadusega. Ka isiklikuks kasutamiseks võib 
teatud materjalide salvestamisel olla piiranguid.
Ohutusinfo 
HOIATUS!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
 Hoidke seda seadet vihma, niiskuse, tilkuva ja pritsiva 
vedeliku eest.
 Kasutada tohib ainult soovitatud tarvikuid.
 Ärge eemaldage katteid.
 Ärge seadet ise remontige. Vajalikud hooldustööd tuleb lasta 
teha kvalifitseeritud hooldustehnikul.
Kasutatav pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ning peab 
olema kergesti ligipääsetav.
 
Toote andmesilt
Asukoht
Toode
Digikaamera 
Põhjal
Akulaadija                                      Põhjal 
 
Info akulaadija kohta
ETTEVAATUST!
Tule-, elektrilöögi- ja seadme kahjustamise ohu vähendamiseks:
 Ärge paigaldage ega asetage seda seadet raamatukappi, sisseehitatud 
seinakappi ega muusse umbsesse kohta. Hoolitsege, et seade on 
hästi ventileeritud.
 •Kui toitejuhe on ühendatud, siis on akulaadija ooteolekus. Kui toitejuhe on 
  ühendatud elektrivõrgu pistikupessa, siis on primaarahel püsivalt pingestatud 
  (puudub toitelüliti).