Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 96
3
SQT0375 (EST)
 
Info aku kohta
ETTEVAATUST!
 •Plahvatusoht aku valesti asendamisel! Aku tohib asendada ainult 
  tootja soovitatud tüüpi akuga. 
 •Akude kõrvaldamiseks pöörduge kohalikku omavalitsusse või 
  seadme müüja poole, et saada infot nõuetekohase 
  kõrvaldamismeetodi kohta.
 •Akusid ei tohi kuumutada. Kaitske akusid kokkupuute eest lahtise 
  leegiga.
 •Akusid ei tohi jätta kauaks ajaks otsese päikesevalguse kätte 
  suletud uste ja akendega autos.
Hoiatus!
Tule-, plahvatus- ja põletusoht! Akusid ei tohi koost lahti võtta, 
kuumutada üle 60°C ega tuhastada.
 
Ohutusnõuded
 •Kasutada tohib üksnes komplekti kuuluvat või Panasonicu USB-ühendusjuhet 
  (DMW-USBC1: lisavarustus).
 •Kasutage alati Panasonicu AV-juhet (DMW-AVC1: lisavarustus).
 •Kasutage HDMI-logoga kiiret HDMI-mikrojuhet. HDMI-standarditele 
  mittevastavaid juhtmeid ei saa kasutada.
  Kiire HDMI-mikrojuhe (kuni 2 m pikkune, D-tüüpi pistiku ja A-tüüpi pistikuga)
Hoidke kaamera võimalikult kaugel elektromagnetvälju tekitavatest 
seadmetest (nagu mikrolaineahi, teler, videomängud jne).
 •Kui kasutate kaamerat teleri peal või lähedal, võib elektromagnetväli häirida 
  kaamera heli ja pilti.
• Ärge kasutage kaamerat mobiiltelefoni lähedal, sest see võib põhjustada 
  pilti ja heli moonutavat müra.
• Kõlarite või suurte mootorite tekitatud tugev magnetväli võib salvestisi 
  kahjustada või fotosid moonutada.
• Elektromagnetkiirgus võib kaamera tööd häirida, moonutades pilti ja heli.
• Kui kaamera ei tööta elektromagnetvälju tekitavate seadmete 
  mõjupiirkonnas nõuetekohaselt, siis lülitage kaamera välja ja eemaldage 
  aku või ühendage lahti toiteadapter (DMW-AC10E: lisavarustus). 
  Siis paigaldage aku tagasi või ühendage uuesti toiteadapter ja lülitage 
  kaamera sisse.
 
 
 
 
Ärge kasutage kaamerat raadiosaatjate ega kõrgepingeliinide lähedal.
 •Raadiosaatjate või kõrgepingeliinide lähedal salvestades võivad pilt ja 
  heli olla moonutatud.