Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
109
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Ställa in bildkvalitet och bildstorlek
Ställa in komprimeringsförhållandet för en bild ([Kvalitet])
Bildtagningsläge: 
Ställ in vilket komprimeringsförhållande som ska användas vid lagring av bilder.
 → 
 [Insp] → [Kvalitet]
Inställningar
Filformat
Beskrivning
[   ]
JPEG
Prioriterar bildkvaliteten och sparar bilder i JPEG-filformat.
[   ]
Sparar bilder i JPEG-filformat med standardbildkvalitet.
Den här inställningen kan användas om du vill öka antalet bilder 
som kan tas utan att ändra antalet bildpunkter.
 ]
RAW + JPEG
Sparar bilderna i filformatet JPEG och i formatet RAW.
*
1
 ]
[   ]
RAW
Sparar bilderna i filformatet RAW.
*
2
*
1
  Om du tar bort en RAW-fil från kameran tas även motsvarande JPEG-fil bort.
*
2
  Bildstorleken är fast inställd på maximalt antal bildpunkter för varje bildformat ([L]).
Om RAW-filer
I RAW-filformat sparas data utan någon bildbearbetning i kameran. Det här formatet ger 
en högre bildkvalitet än JPEG-formatet, men mängden data är större. För att spela upp 
och redigera bilder i filformatet RAW måste du använda den här enheten eller särskild 
programvara.  
Avancerad redigering kan utföras på bilder i filformatet RAW, t.ex. korrigering av 
vitbalansen i bilder som tagits tidigare, och bilderna kan sparas i filformat som kan visas 
på en dator. 
 •Bilder i filformatet RAW kan förbättras med hjälp av [RAW-bearbetning] i 
[Spela]-menyn. 
 •Använd programmet som finns på den medföljande DVD:n (Ichikawa Soft Laboratory’s 
”SILKYPIX Developer Studio”) för att förbättra och redigera bilder filformatet RAW.