Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
113
SQW0034
Inställningar för bildkvalitet och färgsättning
Använda bildkorrigeringsfunktionerna på ett effektivt sätt
Dämpa bruset i en lång exponering ([Long shtr nr])
Bildtagningsläge: 
Kameran kan automatiskt eliminera det brus som uppstår när bilder tas med långsam 
slutartid (t.ex. vid fotografering nattetid) för att erhålla skarpa bilder. 
 → 
 [Insp] → [Long shtr nr]
Inställningar: [ON] / [OFF]
 
Medan kameran eliminerar bruset visas [Long shutter noise reduction pågår] under samma 
tidsperiod som den slutartid som valts för signalbehandlingstiden.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
[Long shtr nr] fungerar inte i följande fall:
 •Vid tagning av panoramabilder
 •Under inspelning av rörliga bilder
 •Om [Bildfrekvens] ställs in på [SH]
 •Vid användning av den elektroniska slutaren
Ställa in färgområdet
Bildtagningsläge: 
Reproduktionsmetoden för färger kan anges så att tagna bilder visas korrekt på en 
datorskärm, skrivare, osv.
 → 
 [Insp] → [Färgutrymme]
[sRGB]
Ställer in färgområdet för sRGB. Den här inställningen används ofta för enheter 
som datorer och liknande.
[AdobeRGB]
Ställer in färgområdet för AdobeRGB.
Färgområdet AdobeRGB har ett större färgreproduceringsintervall än färgområdet 
sRGB. Därför används färgområdet AdobeRGB främst för affärstillämpningar, som 
kommersiell tryckeriverksamhet.
 
Välj [sRGB] om du inte har expertkunskaper om färgområdet AdobeRGB.
 
Vid inspelning av rörliga bilder är det här alternativet fast inställt på [sRGB].