Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
137
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ställa in ISO-känsligheten
 
Om [Hög dynamisk bild] väljs som bildeffekt (filter), fixeras [Känslighet] på [AUTO].
 
Om en annan bildeffekt (filter) än [Hög dynamisk bild] väljs eller om [Flerexponering] ställs in, kan 
ISO-känsligheten ställas in inom ett intervall upp till [3200].
 
Information om vilket blixtintervall som ska användas när [Känslighet] är inställt på [AUTO] finns i 
.
 
 ] kan inte väljas i följande fall:
 •[Slutarprioritet]-läge
 •[Manuell exponering]-läge
 
Om [Direkt fokusområde] 
 är inställt på [ON], kan markörknappen användas för att 
flytta AF-området. Använd i det här fallet snabbinställningsmenyn 
 för att ställa in 
ISO-känsligheten.
 
Du kan använda följande inställningar när du spelar in rörliga bilder:
[AUTO], [200] - [6400]
Ställa in ett övre gränsvärde för ISO-känslighet
Bildtagningsläge: 
Ett övre gränsvärde för ISO-känslighet kan ställas in när [Känslighet] är inställt på [AUTO] 
eller [ 
 ].
 → 
 [Insp] → [ISO begr set]
Inställningar: [400] / [800] / [1600] / [3200] / [6400] / [12800] / [25600] / [OFF]
Ej tillgänglig i följande fall:
 •Under inspelning av rörliga bilder
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard