Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
173
SQW0034
Stabilisator, zoom och blixt
Använda zoomen
[Digital zoom]
Bildtagningsläge: 
4x mer zoom än med optisk/extra optisk zoom. Observera att med digital zoom
försämras bildkvaliteten vid förstoring.
 → 
 [Insp] → [Digital zoom] → [ON] / [OFF]
 →   [Film] → [Digital zoom] → [ON] / [OFF]
 
Om [Digital zoom] används samtidigt med [i.Zoom], kan du bara öka zoomnivån upp till 2x.
 
Vid användning av [Digital zoom] rekommenderas att självutlösaren och ett kamerastativ används 
för att ta bilder.
 
AF-området visas ungefär i mitten inom det digitala zoomområdet. 
Ej tillgänglig i följande fall:
 •Om bildeffekten (filter) är inställd ([Imponerande konst], [Leksakseffekt], [Effektfull leksakseffekt], 
[Miniatyr effekt])
 •Vid tagning av panoramabilder
 •När [Bildfrekvens] är inställd på [SH]
 •När [HDR] är inställt på [ON]
 •Om [Flerexponering] är inställd
 •Om inställningen för [Kvalitet] är [ 
 ], [ 
 ] eller [   ]
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard