Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
198
SQW0034
Spela in rörliga bilder
Ta stillbilder samtidigt som rörliga bilder spelas in
Bildtagningsläge: 
Stillbilder kan tas även om rörliga bilder spelas in. (Samtidig bildtagning)
1
Tryck in avtryckaren helt under 
inspelningen av rörliga bilder
 •När du tar en stillbild visas ikonen för samtidig 
inspelning av stillbilder/rörliga bilder.
Ställa in prioritetsläget för rörliga bilder eller stillbilder
Bildtagningsläge: 
[Bildläge] i menyn [Film] kan användas för att ställa in vilken bildtagningsmetod som ska 
användas för stillbilder som tas under inspelning av rörliga bilder.
(prioriteter för 
rörliga bilder)
 •Tar en stillbild i storleken [Bildstorlek] [S] (2M). Bildkvaliteten kan vara annan än 
[S] (2M) för standardbilder.
 •Endast bilder i JPEG-format tas när [Kvalitet] är inställd på [ 
 ], [ 
 ], eller 
[   ]. ([Kvalitet] används med inställningen [   ] om [   ] är inställt.)
 •Upp till 30 stillbilder kan tas under inspelning av rörliga bilder.
 •Om bildeffekten (filter) [Miniatyr effekt] används, kan en stillbild tas med en liten 
fördröjning efter att avtryckaren tryckts ned.
(Stillbildsprioriteter)
 •En stillbild tas med den [Bildstorlek] och [Kvalitet] som du har ställt in.
 •Skärmen blir svart när en stillbild tas. Under den tiden stillbilden tas under 
inspelning av rörliga bilder är ljudet avstängt.
 •Upp till 4 stillbilder kan tas under inspelning av rörliga bilder.
 
Bildförhållandet i en stillbild är fast inställt på [16:9].
Ej tillgänglig i följande fall:
 
Stillbilder kan inte tas i följande fall:
 •Om [Inspelningsformat] ställs in på [MP4], ställs [Insp.kvalitet] in på [4K/100M/25p], 
[4K/100M/24p], eller [VGA/4M/25p]
 •Om [Inspelningsformat] ställs in på [AVCHD], ställs [Insp.kvalitet] in på [FHD/24M/24p] (endast 
tillgängligt när [ 
 ] ([Fotoprioritet]) är inställt)