Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
2
SQW0034
Hitta informationen du behöver
All information du kan behöva finns på följande sidor i denna ”Bruksanvisning för 
avancerade funktioner”.
Genom att klicka på ett sidnummer kommer du till den länkade sidan och kan hitta 
informationen snabbt.
Sök i ”Innehåll”
Sök i listan med funktionsnamn
”Innehåll efter funktion”
Sök i ”Kamerans olika
delar och funktioner”
Sök i ”Symboler på skärmen/
sökaren”
Sök i listan över 
skärmmeddelanden
”Meddelanden på skärmen”
Sök i menylistan
”Menylista”
[Insp] .........................
S.303
[Film] .........................
S.305
[Anpassad]................
[Inst.]  ........................
S.308
[Spela] ......................
S.309
Sök i ”Frågor & svar  Felsökning”
Se nästa sida för information om hur du 
använder den här handboken.
Wi-Fi
®
-funktion