Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
210
SQW0034
Spela upp och redigera bilder
Använda [Spela]-menyn
När du väljer [Inställningar]
Om du väljer ett alternativ visas skärmbilden för val av [Återställ justeringar], 
[Färgutrymme], eller [Bildstorlek].
 Använd     för att välja alternativ, och tryck sedan på [MENU/SET]
 •Om [Återställ justeringar] väljs visas bekräftelseskärmen. Om du väljer [Ja], visas skärmen för 
val av alternativ igen.
 Använd     för att välja inställning, och tryck på [MENU/SET]
 
Det blir inte exakt samma resultat när en RAW-fil bearbetas med kameran och när en RAW-fil 
bearbetas med det medföljande DVD-programmet ”SILKYPIX Developer Studio”.
 
Intervallet som kan ställas in med funktionen exponeringskompensation är inte samma som det 
som används vid bildtagning.
 
Inställningen av [Vitbalans] för stillbilder tagna med [Flerexponering], är fast inställd på det värde 
som används för bildtagning.
 
Om [Inga röda ögon] aktiveras vid bildtagning kan [RAW-bearbetning] i menyn [Spela] användas 
för att spara JPEG-bilder där röda ögon detekterats och korrigerats.
 
RAW-bearbetning kan inte utföras av flera stillbilder samtidigt.
Ej tillgängligt i följande fall:
 
Om en AV-kabel (tillval) eller HDMI-microkabel ansluts, avaktiveras [RAW-bearbetning].
 
RAW-bearbetning kan endast utföras av bilder som tagits med den här enheten. [RAW-
bearbetning] kan inte användas för bilder tagna med andra enheter eller för bilder tagna i andra 
format än RAW-format.