Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 332
25
SQW0034
Förberedelser
Om kortet
Följande SD-standardkort (kort av märket Panasonic rekommenderas) kan användas.
Korttyp
Kapacitet
Kommentarer
SD-minneskort
8 MB – 2 GB
 •Kan användas i enheter som är kompatibla med 
respektive format.
 •Innan SDXC-minneskort används måste du kontrollera 
att datorn och andra enheter kan hantera denna korttyp. 
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
 Den här enheten är kompatibel med UHS-
Ι
 
SDHC/SDXC-standardminneskort med UHS-
hastighetsklass 3.
 •Endast de kort som listas till vänster med den angivna 
kapaciteten stöds.
SDHC-minneskort
4 GB – 32 GB
SDXC-minneskort
48 GB, 64 GB
 
Om inspelning av rörliga bilder och olika hastighetsklasser
Vilket kort som lämpligt är beroende på [Inspelningsformat] 
 och [Insp.kvalitet] 
 för de rörliga bilderna. Använd ett kort som uppfyller följande krav enligt 
hastighetsklasserna för SD- och UHS-kort.
 •Hastighetsklasserna för SD- och UHS-kort är hastighetsstandarderna för kontinuerlig 
skrivning till minnet. Kontrollera SD-hastigheten på kortetiketten eller annat 
kortrelaterat material.
[Inspelningsformat]
[Insp.kvalitet] 
Hastighetsklass
Exempel på märkning
[AVCHD]
Alla
Klass 4 eller högre
    
[MP4]
FHD/HD/VGA
[MP4]
4K
UHS-hastighetsklass 3
 •För senaste information: 
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/  
(Denna webbplats är endast tillgänglig på engelska.)
Åtkomst till kortet
Åtkomstindikatorn växlar till röd när bilder sparas
på kortet.
50
i
 
Stäng inte av kameran eller ta ur batteriet, kortet, nätadaptern (tillval) eller DC-kopplingen 
(tillval) medan kameran skriver till eller läser från kortet (när kameran t.ex. sparar, läser in eller 
raderar bilder, eller när kortet formateras). Utsätt inte kameran för vibrationer, stötar eller statisk 
elektricitet. Kortet eller data på kortet kan skadas och enheten kanske inte längre kan fungera 
normalt. Om ett fel uppstår på grund av vibrationer, stöt eller statisk elektricitet försöker du igen.