Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 332
261
SQW0034
Wi-Fi
Använda ”LUMIX CLUB”
Ställa in samma inloggnings-ID för både kameran och smarttelefonen
 •Det är praktiskt att ställa in samma inloggnings-ID på både den här enheten och 
din smarttelefon när du ska skicka bilder på den här enheten till andra enheter eller 
webbtjänster.
 
När du har skapat ett inloggnings-ID endera på den här enheten eller 
smarttelefonen
  Anslut enheten till smarttelefonen 
  Ställ in det gemensamma inloggnings-ID du vill använda i menyn ”Image App”
 •Det inloggnings-ID du använder för den här enheten och för smarttelefonen blir då samma.
 •När du har anslutit den här enheten till smarttelefonen kan inställningsskärmen för ditt 
gemensamma inloggnings-ID visas när du öppnar visningsskärmen. Du kan också 
ställa in ett gemensamt inloggnings-ID genom att följa anvisningarna på skärmen.
 •Den här funktionen är inte tillgänglig vid [Wi-Fi Direct]-anslutning.
 
Om den här enheten och smarttelefonen har olika inloggnings-ID
Om du vill använda smarttelefonens inloggnings-ID för den här enheten
Ändra inloggnings-ID och lösenord för den här enheten till samma som du har på 
smarttelefonen.
Om du vill använda den här enhetens inloggnings-ID för smarttelefonen
Ändra inloggnings-ID och lösenord för smarttelefonen till samma som du har på den 
här enheten.
Kontrollera användarvillkoren för ”LUMIX CLUB”
Kontrollera i informationen om användarvillkoren har uppdaterats.
1
Ställ in menyn
 →   [Inst.] → [Wi-Fi] → [Wi-Fi-inst.] → [LUMIX CLUB]
2
Välj [Användarvillkor]
 •Kameran ansluter till nätverket och användarvillkoren visas.