Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
267
SQW0034
Wi-Fi
Om anslutningar
[Direkt]    Ansluta direkt
Du kan välja anslutningsmetod för din utrustning. 
Välj en anslutningsmetod som din utrustning är kompatibel 
med.
Anslutningsmetod
Beskrivning
[Wi-Fi Direct]
*
1
1
Ställ in enheten i läget Wi-Fi Direct™
2
Välj [Wi-Fi Direct]
3
Välj den enhet du vill ansluta till
 •Läs bruksanvisningen till enheten för mer information.
[WPS-anslutning]
*
2
[WPS (Tryckknapp)]
1
Välj [WPS (Tryckknapp)]
2
Ställ in enheten i WPS-läge
 •Du kan vänta en längre tid på en anslutning genom 
att trycka på [DISP.]-knappen på den här enheten.
[WPS (PIN-kod)]
1
Välj [WPS (PIN-kod)]
2
Ange PIN-koden för den aktuella enheten i 
den här enheten
[Manuell anslutning]
1
Ange SSID och lösenordet på enheten. 
SSID och lösenordet visas på 
anslutningsskärmen på den här enheten.
SSID och lösenord
QR-kod
 •Om överföringsdestinationen är [Smartphone] kan 
du ansluta genom att läsa av QR-koden med din 
smarttelefon. 
*
1
  För att ansluta den här enheten till [Wi-Fi Direct] krävs Android OS 4.0 eller senare, och enheten 
måste vara kompatibel med Wi-Fi Direct™.
*
2
  WPS är en funktion som underlättar konfiguration av anslutnings- och säkerhetsinställningar för 
trådlösa LAN-enheter.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard