Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
291
SQW0034
Övrigt
Extra tillbehör
Extern blixt (tillval)
Genom att använda blixtarna (tillval: DMW-FL220, DMW-FL360L eller DMW-FL580L) får 
du en längre effektiv räckvidd än med den medföljande blixten.
Förberedelser
Ställ in kamerans [ON/OFF]-strömbrytare i läget [OFF].
Ta bort locket till tillbehörsskon
Locket till tillbehörsskon sitter redan på tillbehörsskon vid inköpstillfället.
Ta bort locket till tillbehörsskon genom att dra 
och   trycka det i pilens riktning 
 Sätt alltid tillbaka locket till tillbehörsskon när 
tillbehörsskon inte används.
 Förvara locket till tillbehörsskon på ett säkert ställe när 
du har tagit bort det så att du inte tappar bort det.
 
Använda blixten (DMW-FL360L: tillval)
  Sätt fast den externa blixten på tillbehörsskon och slå på kameran och den externa 
blixten
  Ställ in menyn
 → 
 [Insp] → [Blixt]
  Tryck på     för att välja [Blixtinställning] och tryck på [MENU/SET]
  Tryck på     för att välja alternativ och tryck på [MENU/SET]
 •När den externa blixten är ansluten visas följande ikoner.
 : Extern blixt, forcerad PÅ
 : Extern blixt Röda ögon-borttagning Forcerad PÅ
*
 : Extern blixt, långsam synk.
 : Extern blixt Röda ögon-borttagning Långsam synk.
*
 : Extern blixt, forcerad AV
 •Signalblixt med trådlösa blixtar är också avaktiverat.
*
  Om blixtläget är inställt på [AUTO] eller [MANUAL] på den externa blixten kan du inte välja 
det här alternativet.