Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
308
SQW0034
Övrigt
Menylista
 [Inst.]
Du kan utföra inställningar för att göra kameran lättare att använda, till exempel 
klockinställningar och pipljud. Inställningar för trådlöst nätverk kan också göras.
[Klockinst.]
Ställ in tid, datum och visningsformat.
[Tidszoner]
Ställ in lokal tid på ett resmål.
[Resdatum]
Om du ställer in ditt reseschema och tar bilder kommer resdagen 
då bilden togs att sparas i bilderna.
[Wi-Fi]
Konfigurera inställningarna som krävs för Wi-Fi-funktionen. 
[Pipljud]
Ställer in pipljud eller slutarljud.
[Live View-läge]
Ställer in visningshastigheten och bildkvaliteten för skärmen (Live 
View-skärm) vid bildtagning.
[Skärm] / 
[Bildsökare]
Justera ljusstyrkan och färgerna på skärmen eller sökaren.
[Skärmljusstyrka]
Skärmens ljusstyrka kan ställas in beroende på hur ljust det är runt 
kameran.
[Viloläge]
Kameran stängs av automatiskt om ingen åtgärd utförs under en 
viss förinställd tid.
[USB-läge]
Välj kommunikationsmetod för när kameran ansluts till en dator 
eller skrivare med en USB-anslutningskabel (medföljer).
[TV-anslutning]
Ändra inställningarna för när kameran ansluts till en TV eller annan 
enhet.
[Menyminne]
Spara den senast använda menypositionen.
[Bakgrundsfärg]
Ange bakgrundsfärg för menyskärmen.
[Menyinformation]
Förklaringar avseende menyalternativ och inställningar visas på 
menyskärmen.
[Språk]
Ställ in det språk som ska visas på skärmen.
[Disp version]
Kontrollera versionen för kamerans fasta programvara eller den 
medföljande blixten (när blixt används).
[Auto. självutlösare av] Självutlösaren avbryts om enheten stängs av.
[Nr. nollst.]
Återställ bildernas filnummer.
[Nollställ]
Återställ till ursprungsinställningarna.
[Rensa Wi-Fi-inst.]
Återställer [Wi-Fi]-inställningarna till ursprungsinställningarna.
[Formatera]
Formatera (initiera) ett minneskort.