Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
325
SQW0034
Övrigt
Frågor & svar  Felsökning
 
Övrigt
Menyn visas inte på rätt språk.
 •Ändra inställningen av [Språk] 
.
Kameran skramlar om man skakar den.
 •Detta ljud kommer från linsens rörelser och är inte ett fel.
Linsen avger ett klickande ljud.
 •När kameran slås på eller av rör sig linsen eller bländarmekanismen, vilket ger upphov till ljud. 
Detta är inte ett fel.
 •Om ljusstyrkan ändras efter inzoomning eller förflyttning av kameran, kan linsen avge ett ljud när 
bländaren justeras. Detta är inte ett fel.
Röd lampa lyser när avtryckaren trycks ner halvvägs på mörka platser.
 •[AF-hjälplampa] är inställt på [ON] 
.
AF-lampan lyser inte.
 •[AF-hjälplampa] är inställt på [OFF] 
.
 •Lampan lyser inte på ljusa platser.
Delar av bilden blinkar svartvitt.
 •[Markera] är inställd på [ON]. 
Kameran är varm.
 •Kameran kan bli lite varm vid användning men detta påverkar inte prestanda eller kvalitet.
Klockan går fel.
 •Kameran har legat oanvänd under längre tid.
→ Ställ in klockan på nytt 
.
 •Det tog lång tid att ställa in klockan (klockan går därmed efter med samma tid).
Med zoom blir bilden något skev och motivets kanter blir färgade.
 •Bilder kan bli något skeva eller färgade i kanterna beroende på zoomnivån men detta är inget fel.
Filnummer sparas inte i ordning.
 •Filnummer återställs när nya mappar skapas 
.
 •Om du utför den här åtgärden efter att ha utfört en viss åtgärd, kan bilden sparas i en mapp med 
ett annat mappnummer än det föregående mappnumret.
Filnumren har hoppat bakåt.
 •Batteriet togs ut/sattes i medan kameran var på. (Numren kan hoppa bakåt om mapp- eller 
filnumren inte är rätt sparade.)
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard