Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
40
SQW0034
Förberedelser
Ändra inställningar med hjälp av kontrollringen
Ändra inställningarna för kontrollringen
Ändrar inställningarna för kontrollringen.
1
Ställ in menyn
 →   [Anpassad] → [Kontrollring]
2
Använd     för att välja inställning och tryck på [MENU/SET]
Inställningar som kan användas
[DEFLT] [Normalt]
 [Zoom] 
 [Zoomsteg] 
 [Känslighet] 
 [Vitbalans] 
 [Välj filter] 
[OFF] [Ej inställt]
 •Välj [Normalt] för att återgå till förvald inställning. 
 •Välj [OFF] ([Ej inställt]) om du inte använder 
kontrollringen.
 
Den tilldelade funktionsinställningen gäller för alla bildtagningslägen. 
En funktion som är tilldelad kontrollringen kanske inte fungerar i vissa kombinationer av 
bildtagningslägen och inställningar (panoramabilder, filterinställningar, osv.)
 
När manuellt fokus är inställt kan kontrollringen endast användas för fokusinställning. Inställningar 
som tilldelats med användning av [Kontrollring] kan inte ändras.