Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
43
SQW0034
Förberedelser
Använda [Inst.]-menyn
Information om att välja [Inst.]-menyinställningar finns i 
[Pipljud]
Ställer in pipljud eller slutarljud.
 
[Pipnivå]
Inställningar: 
 (Hög) /  (Låg) /   (Av)
 
[Slutarvolym]
Inställningar:   (Hög) /  (Låg) /   (Av)
 
[Slutarton]
Inställningar: 
 / 
 / 
 
Om [Tyst läge] ställs in på [ON], [Pipnivå] och [Slutarvolym] ställs in på ”Av”.
[Live View-läge]
Ställer in visningshastigheten och bildkvaliteten för skärmen (Live View-skärm) vid bildtagning.
Inställningar
[30 fps]
Bildkvaliteten har högre prioritet än visningshastigheten och bilderna visas i 30 fps.
Används till exempel om du vill ta bilder på ett motiv som rör sig relativt långsamt 
medan du kontrollerar fokuseringen. Minimerar strömförbrukningen och förlänger 
användningstiden.
[60 fps]
Visningshastigheten har högre prioritet än bildkvaliteten och bilderna visas i 60 fps. 
Bilderna kan visas något korniga. 
Används till exempel om du vill ta bilder på ett motiv som rör sig snabbt.
 
Inställningen [Live View-läge] påverkar inte den bild som tagits.
 
Visningshastigheten kan minska på platser där det är mörkt.
 
När sökaren används är [Live View-läge] fast inställt på [60fps].
 
När nätadaptern (tillval) används är [Live View-läge] fast inställt på [60 fps].