Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 332
54
SQW0034
Grunder
Ta bilder med användning av sökaren 
När du använder sökaren kan du kontrollera motivet i kameran även om du befinner dig 
på en plats med starkt ljus.
Växla mellan displayen och sökaren
Du kan använda [LVF]/[Fn3]-knappen på två olika sätt: som 
[LVF]-knapp eller som funktionsknapp [Fn3].
Vid inköpstillfället är knappen inställd som [LVF]-knapp.
 •Information om funktionsknappen finns i 
Ögonsensor
[LVF]-knapp
1
Tryck på [LVF]-knappen
 •Displayen växlar så som visas nedan.
Automatisk växling mellan 
sökare och display
*
Sökarvisning
*
Displayvisning
Automatisk växling mellan sökaren och skärmen
Vid automatisk växling mellan sökaren och displayen växlar ögonsensorfunktionen 
automatiskt till sökarvisning när ditt öga eller ett objekt närmar sig sökaren.
 •Ögonsensorn fungerar kanske inte ordentligt i vissa situationer, t.ex. beroende på 
formen på eventuella glasögon, sättet kameran hålls på, eller om sökaren eller området 
runt den utsätts för starkt ljus. Tryck i så fall på [LVF]-knappen för att byta visningsläge.
 •Vid uppspelning av rörliga bilder eller visning av bildspel växlar inte ögonsensorn 
automatiskt till sökarvisning.
 •Ögonsensorns känslighet kan ställas in via [Ögonsensor] i [Anpassad]-menyn.