Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
70
SQW0034
Grunder
Visa bilderna
Visa rörliga bilder
Den här enheten har utformats för att spela upp rörliga bilder i formaten AVCHD och MP4.
1
Välj en bild med ikonen för rörliga bilder 
([   ]) i visningsläget och tryck på   för att starta 
uppspelningen
 •När visningen har startas kan du se hur lång tid som gått på 
skärmen.
 •Viss information visas inte för rörliga bilder som spelats in i 
formatet [AVCHD].
Inspelningstid för rörliga bilder
Exempel: 
29 minuter och 30 sekunder: 
[29m30s]
Åtgärder under uppspelning av rörliga bilder
 : Paus/visa
 : Stopp
 : Snabbspolning bakåt (2 steg*
1
)/Bakåt en ruta i taget*
2
 (i pausläge)
 : Snabbspolning framåt (2 steg*
1
)/Framåt en ruta i taget (i pausläge)
Vridreglage (moturs): Sänk volymen
Vridreglage (medurs): Höj volymen
[MENU/SET]: Spara stillbilder från rörliga bilder (i pausläge) 
*
1
 Snabbspolningshastigheten kan ökas genom att trycka på     igen.
*
2
  Rörliga bilder inspelade i [AVCHD] spolas tillbaka bildruta för bildruta cirka var 0,5 sekund.
 •Om du trycker på   under snabbsökning framåt eller bakåt återgår uppspelningen till 
normal uppspelningshastighet.
 
Rörliga bilder kan spelas upp på datorn med hjälp av ”PHOTOfunSTUDIO”, som finns på den 
medföljande DVD:n.
 
Rörliga bilder som spelats in med bildeffekt (filter) inställt på [Miniatyr effekt], spelas upp i ca 8x 
hastighet.