Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
83
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in 
Ta bilder med manuell inställning av bländarvärdet 
(läget [Bländarprioritet])
När bländarvärdet ökar, utökas fokusdjupet och bilden blir tydlig från det som är alldeles 
framför kameran till bakgrunden. När bländarvärdet minskar, minskar också fokusdjupet 
och bakgrunden kan bli suddig.
1
Vrid vridreglaget för slutartid till [A] (AUTO)
2
Vrid bländarringen till önskat bländarvärde
[Bländarprioritet]-läget ställs in och ikonen för bildtagningsläget 
växlar till [A].
 •För att korrigera exponeringen använder du vridreglaget för 
exponeringskompensation för att justera kompensationsvärdet. 
(→135)
Bländarvärden 
som kan ställas 
in
*
Ställ in slutartiden (sekunder)
F1.7 - F16
60 - 1/4000 
(vid användning av den mekaniska slutaren)
1 - 1/16000 
(vid användning av den elektroniska slutaren)
*
  Det går eventuellt inte att välja vissa värden beroende på 
zoompositionen.
60
5
30
15
8
4
8.0
11
16
Bländarvärde
Exponeringsmätare
 
När bländarringen vrids visas en exponeringsmätare. Om rätt exponering inte uppnås visas det 
numeriska bländarvärdet i rött.
 
Om rätt exponering inte uppnås när avtryckaren trycks ner halvvägs blinkar det numeriska 
bländarvärdet och slutartiden rött.