Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
84
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in 
Ta bilder genom att ställa in slutartiden manuellt 
(läget [Slutarprioritet])
Med en kortare slutartid kan du reducera skakningar när du tar bilder på motivet. Med en 
längre slutartid kan du se motivets rörelser.
1
Vrid bländarringen till [A] (AUTO)
2
Ställ in önskad slutartid genom att vrida på 
vridreglaget för slutartid
[Slutarprioritet]-läget ställs in och ikonen för bildtagningsläge växlar 
till [S].
 •För att korrigera exponeringen använder du vridreglaget för 
exponeringskompensation och justerar kompensationsvärdet. 
(→135)
Slutartider som kan ställas in (sekunder)
Inställning av 
bländarvärde
60 - 1/4000 
(vid användning av den mekaniska slutaren)
1 - 1/16000 
(vid användning av den elektroniska slutaren)
F1.7 - F16
8
15
30
60
125
2.0
2.8
5.6
8.0
1
4.0
Slutartid
Exponeringsmätare
 
Ställa in slutartiden till värden som inte finns på vridreglaget för slutartid
Ställ in kontrollringen eller vridreglaget på följande slutartider. Kontrollera slutartiden på skärmen.
För mer information om hur du ställer in slutarmetod, se 
.
 •Högre hastigheter än 1/4000 sekund eller långsammare slutartider än 1 sekund
  Ställ in vridreglaget för slutartid på [4000-] eller [1+]
  Ställ in kontrollringen eller vridreglaget på önskad slutartid
 •Ställa in slutartid i 1/3 EV-steg
Slutartiden kan ställas in med hjälp av värdena på vridreglaget i intervallet ± 2/3 steg.
Exempel: Ställa in slutartiden på 1/400 sekund
 Ställ in vridreglaget för slutartid på [500]
 Ställ in kontrollringen eller vridreglaget på [400]
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard