Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
89
SQW0034
Bildeffekter (filter)
Ta bilder med användning av bildeffekter  
(filter)
Bildtagningsläge: 
Du kan välja egna inställningar för olika effekter och kontrollera effekterna på skärmen 
medan du tar bilder. Du kan ställa in effekterna som ska användas på bilden genom att 
välja en exempelbild. Du kan lägga till bildeffekter när du tar en panoramabild.
1
Tryck på [FILTER]-knappen
2
Tryck på     eller vrid på vridreglaget för 
att välja bildeffekten (filter)
 •Du kan välja mellan 22 bildeffekter (filter). 
 •Bildeffekten för den exempelbild du väljer används på 
bilden som visas på förhandsvisningsskärmen.
Förhandsvisningsskärm
No
Effect
3
Tryck på [MENU/SET]
En bild med vald bildeffekt visas på skärmen.
Exempel:  Om bildeffekten ([Solsken]) väljs i 
[AE för program]-läget 
  Bildeffekter
(det här visas inte om [Ingen effekt] är valt).
  Justera bildeffekten 
(det här visas endast om en bildeffekt valts).
Ändra bildeffekten (filter)
Tryck på [FILTER]-knappen igen och utför samma procedur från steg 
2
 ovan.