Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
90
SQW0034
Bildeffekter (filter)
Ta bilder med användning av bildeffekter  (filter)
 
Inställningarna sparas även om bildtagningsläget ändras eller kameran stängs av.
 
Om du inte vill lägga till några bildeffekter väljer du [Ingen effekt].
 
När du ställer in en bildeffekt fixeras följande inställningar.
 •Vitbalans: [AWB]
 •[Fotostil]: [Standard]
 •[Markera skuggor]: [Standard]
 •[i.dynamisk]: [OFF]
 •[HDR]: [OFF]
 •[Färgutrymme]: [sRGB]
 
Blixten ställs in på [   ] (Forcerad blixt Av).
 
Visningen av en bild som återspeglar den valda effekten på förhandsvisningsskärmen eller 
inspelningsskärmen kan skilja sig från de faktiska bilderna.
Ändra visningen av skärmen för att välja bildeffekter (filter)
1
Tryck på [DISP.]-knappen för att ändra visning
 •Varje gång du trycker på [DISP.]-knappen ändras den skärmbild för vilken bildeffekter väljs.
 •När skärmbilden växlar till guidevisningen visas en beskrivning av bildeffekten.
Normal visning
Guidevisning
Listvisning
No
Effect
No
Effect
No
Effect