Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 332
 
68
  
 
SQW0024 
Operaţii de bază 
 
Vizualizarea imaginilor 
 
Zoom-ul şi vizualizarea „Playback Zoom” (Zoom la redare) 
1
 
Deplasaţi butonul de zoom către partea T 
• 
De fiecare dată când deplasaţi butonul de zoom către partea 
T, grosismentul creşte cu patru niveluri: 2x, 4x, 8x şi 16x. 
(Calitatea imaginii afişate este redusă succesiv.) 
• 
Pentru a reduce zoom-ul → Deplasaţi butonul de zoom către 
partea W. 
• 
Deplasaţi poziţia de zoom → Apăsaţi 
▲▼◄►
 
 
Poziţie curentă de zoom 
 
 
● 
Zoom-ul la redare nu poate fi folosit în timpul redării imaginilor video, redării prin derulare automată 
a imaginilor panoramice sau redării continue. 
 
 
Vizualizarea unei liste de imagini „Redare multiplă” 
1
 
Deplasaţi butonul de zoom către partea W 
• 
Deplasaţi butonul de zoom către partea W şi puteţi comuta 
metodele de afişare în următoarea ordine: Ecran cu 1 
imagini (ecran complet) → Ecran cu 12 imagini → Ecran cu 
30 de imagini → Ecran calendar. (Deplasaţi butonul către 
partea T pentru a reveni.) 
• 
Când selectaţi o imagine cu ajutorul butonului cursor şi apăsaţi 
[MENU/SET] (Meniu/Setare) pe ecranul cu 12 imagini sau 
30 de imagini, imaginea selectată este afişată pe ecranul cu 
1 imagine (ecran complet). 
• 
De asemenea, imaginile pot fi selectate utilizând selectorul 
de control. 
 
 
● 
Imaginile afişate cu [!] nu pot fi redate.