Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 332
10
Obsah podľa funkcií
Snímanie
Snímanie
  Režim snímania ..................................................
  [Preview] (Kontrolný náhľad) ..............................
  Obrazové efekty (filter) .......................................
  Snímanie v režime makro .................................
  Snímanie panoramatických snímok ..................
   [Time Lapse Shot] (Časozberné snímanie) ......
   [Stop Motion Animation] (Animácia pomocou 
postupného premiestňovania snímaného  
objektu) .............................................................
  [Multi Exp.] (Multiexpozícia) ..............................
  [Silent Mode] (Tichý režim) ...............................
Zaostrovanie (AF/MF)
  Režim zaostrovania ..........................................
  Režim automatického zaostrovania ..................
   Nastavenie polohy oblasti automatického 
zaostrovania .....................................................
  Manuálne zaostrovanie ....................................
   Aretácia automatického zaostrenia/automatickej 
expozície ..........................................................
Expozícia
   Aretácia automatického zaostrenia/automatickej 
expozície ..........................................................
  Kompenzácia expozície ....................................
  Citlivosť ISO .....................................................
   [Metering Mode] (Režim merania  
expozície) .........................................................
   [Auto Bracket] (Snímanie sledu záberov 
s automatickou gradáciou expozície) ...............
Spôsob snímania
  Režim spôsobu snímania .................................
   [Aspect Bracket] (Snímanie sledu záberov 
s rôznymi zobrazovacími pomermi) ..................
  [Self Timer] (Samospúšť) ..................................
Vlastnosti snímok a farebný tón
  [Photo Style] (Štýl fotografie) ............................
  [Highlight Shadow] (Svetlo a tieň) ....................
  Vyváženie bielej ................................................
  [Picture Size] (Rozlíšenie) ................................
  [Quality] (Kvalita snímky) ..................................
   [i.Dynamic] (Inteligentné ovládanie  
dynamického rozsahu) .....................................
   [i.Resolution] (Inteligentné nastavenie  
rozlíšenia) .........................................................
  [HDR] (Vysoký dynamický rozsah) ...................
   [Long Shtr NR] (Tlmenie šumu pri dlhom 
expozičnom čase) .............................................
  [Color Space] (Farebný priestor) ......................
Blesk
  [Flash Mode] (Režim blesku) ............................
   Synchronizácia s druhou lamelou uzávierky ....
   [Flash Adjust.] (Nastavenie výkonu blesku) ......
  Nastavenia bezdrôtového blesku .....................
Nastavenia zobrazenia
   [Monochrome Live View] (Čiernobiely živý  
   [Mic Level Disp.] (Zobrazenie úrovne  
mikrofónu) .........................................................
Snímanie videozáznamov
Snímanie videozáznamov
  [Rec Format] (Záznamový formát) ....................
  [Rec Quality] (Kvalita záznamu) .......................
  Videozáznamy v rozlíšení 4K ...........................
  [4K PHOTO] (4K fotografia) ..............................
  Snímanie statických záberov počas
  snímania videozáznamu ...................................
Zvuk
   [Mic Level Adj.] (Nastavenie úrovne  
mikrofónu) .........................................................
  [Wind Cut] (Tlmenie šumu vetra) ......................
Nastavenia/Používateľské nastavenia
Základné nastavenia
  [Format] (Formátovanie) .....................................
  [Clock Set] (Nastavenie hodín) ...........................
  Nastavovanie položiek menu ..............................
  [Q.MENU] (Menu rýchleho nastavenia) ..............
  [Beep] (Zvuková signalizácia) .............................
   [Sleep Mode] (Režim časovaného  
vypnutia) .............................................................
   [Reset] (Obnovenie pôvodných nastavení) 
(inicializácia) .......................................................
  Dioptrická korekcia .............................................
  Prepínanie zobrazenia ..................................
Prispôsobenie
   [CUSTOM] (Používateľské nastavenia) v menu 
rýchleho nastavenia ............................................
  Funkčné tlačidlá ..................................................
  Ovládací krúžok ..................................................
  Používateľské nastavenie ...................................
   Menu používateľských nastavení  
[Custom] ...........................................................
   [Cursor Button Lock] (Zablokovanie tlačidiel 
  Tlačidlo videozáznamu .....................................