Panasonic DMC-LX100 Mode D’Emploi

Page de 332
63
SQW0034
Grunder
Ändra vilken information som visas på bildtagningsskärmen
 
[   ] Visningslayout med Live View-sökaren
 •Displayen växlar så som visas nedan. (Exempel på visningslayout med sökare)
Med information
(utförlig information)
*
Med information
Med information 
(utförlig information)
*
+
nivåmätare
Med information 
+
nivåmätare
50
i
50
i
*
  Om [Histogram] i [Anpassad]-menyn är inställd på [ON], visas ett histogram. 
 Om [Exp.
mätare] i [Anpassad]-menyn är inställd på [ON], visas exponeringsmätaren. 
 
Om du inte utför någon åtgärd under minst ca 1 minut försvinner en del av informationen på 
skärmen. För att visa informationen igen trycker du på [DISP.]-knappen.
Växla visningsmetod för displayen
 →   [Anpassad] → [Displaystil skärm]
[   ]: Visningslayout med Live View-sökare
[   ]: Displayvisningslayout
Växla visningsmetod för sökaren
 →   [Anpassad] → [LVF disp.stil]
[   ]: Visningslayout med Live View-sökare
[   ]: Displayvisningslayout