Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
16   
VQT4S99 (LT)
Laikrodžio nustatymas
Laikrodis yra nenustatytas, kai fotoaparatas yra siunčiamas.
Atjunkite aparatą nuo kintamosios srovės adapterio (pridėtas).
Paspauskite fotoaparato 
įjungimo/išjungimo [ON/OFF]
mygtuką (    )
Paspauskite fotoaparato
įjungimo/išjungimo [ON/OFF]
mygtuką (    )
Paspauskite        , norėdami pasirinkti
elementus (metus, mėnesį, dieną, 
valandą, minutes, ekrano tvarką ar laiko 
rodymo formatą), ir paspauskite        , norėdami 
nustatyti
 
   
Paspauskite [MENU/SET], norint nustatyti 
 
• TNorint atšaukti → Paspauskite [           ] mygtuką.
Patvirtinkite nustatymą ir spauskite 
[MENU/SET]
 
• Norėdami grįžti prie buvusio ekrano, spauskite [           ] 
  mygtuką.
Paspauskite     , norint pasirinkti [Yes] ir 
spauskite [MENU/SET], jei automatiškai 
taisomas dienos laiką, naudojant GPS 
funkciją
 
• Norint rankiniu būdu nustatyti datą ir laiką →pasirinkite [No].
 
• Kai jūs pasirenkate automatinį laiko reguliavimą, naudojant 
  GPS funkciją, [GPS Setting] yra nustatytas į [ON].
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard